Loading...

Административно и данъчно право

Административно и данъчно право

Административно и данъчно право

Административно и данъчно право – консултации, изготвяне на документи и съдействие от адвокат Славяна Илиева – качествени правни услуги град Разград.

Адвокат административно и данъчно право Разград – Правни услуги

  • Консултации в сферата на административно и данъчно право
  • Възражения и оспорване на незаконосъобразни административни актове
  • Обжалване на наказателни постановления
  • Защита срещу незаконосъобразни действия на администрацията
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела
  • Правно съдействие при данъчни проверки и ревизии
  • Обжалване на ревизионни актове по административен и по съдебен ред

Адвокат Славяна Илиева представлява клиентите си пред съд и в отношенията им с административни органи. Свържете се с адвокат Илиева Разград на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Дела против държавата и община за вреди
Обжалване на наказателно постановление