Loading...

Трудово право

Адвокат трудово право – Адвокат Славяна Илиева

Без значение дали сте в позицията на работодател или на служител, консултацията с адвокат трудово право може да разреши възникнал трудово правен спор. Адвокат Славяна Илиева, регистриран адвокат в Адвокатска колегия Разград, съдейства за подготовка на документи и процесуално представителство по трудовоправни спорове. Ако се нуждаете от изготвяне и подаване на искова молба, насрещен иск, въззивна жалба, отговор на въззивна жалба, отговор на искова молба и други, свържете се с адвокат трудово право.

Адвокат трудово право – С какво може да Ви помогне?

Адвокат трудово право – правна помощ на работници/служители. Адвокат трудово право съдейства за цялостна защита срещу незаконно уволнение, отмяна на незаконно уволнение, помощ за изплащане на обезщетение от работодател, в случай, че бъде доказано неправомерното уволнение и други. Ако се нуждаете от консултация преди подписване на нов трудов договор или анекс към съществуващ такъв, обърнете се към адвокат трудово право за консултация. Адвокат трудово право може да съдейства и при провеждане на преговори между работодател и работник/ служител.

Адвокат трудово право – правна помощ на работодатели. Адвокат Славяна Илиева оказва съдействие на работодатели за изготвяне на индивидуални трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, споразумения и анекси към съществуващи договори, подготовка на документи за прекратяване на трудов договор, както и процесуално представителство пред всички инстанции.

Адвокат Славяна Илиева – помощ при трудовоправни спорове

Ако се нуждаете от консултация, подготовка на документи или процесуално представителство по трудово правни спорове в Разград, свържете се с адвокат Илиева на тел.: 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.