Loading...

Развод по исков ред

Развод по исков ред

Развод по исков ред – кога да се обърнем към услугите на бракоразводен адвокат Илиева? Когато не може да се постигне споразумение за развод по взаимно съгласие, когато брачните партньори са отдавна разделени и не поддържат връзка, когато комуникацията е разрушена до такава степен, че страните не могат спокойно да обсъдят всички последствия от развода – тогава единствения възможен вариант за разтрогване на брака е развод по исков ред.

Развод по исков ред е една не лека, продължителна и скъпо струваща процедура. Винаги преди да пристъпите към нея, се опитайте да постигнете съгласие за развод по взаимно съгласие. Обърнете се за помощ към добър бракоразводен адвокат, който ще Ви спести не малко нерви, време и пари.

Как да започнем процедура по развод по исков ред?

Ако за Вас развода по исков ред е неизбежен, т.е. изчерпали сте всички възможни варианти за развод по взаимно съгласие, тогава първото нещо, което трябва да направите, е да се консултирате с бракоразводен адвокат. Адвокат Славяна Илиева има опит както при провеждане на развод по исков ред, така и при водене на дело за издръжка, водене на дело за родителски права, водене на дело за режим на лични отношения с дете, водене на дело за домашно насилие, водене на дело за бащинство, водене на дело за развод с чужденец, и извършване на развод по взаимно съгласие.

При развод по исков ред може да се претендира развод по вина на другия съпруг или развод по исков ред без произнасяне по въпроса относно вината за разтрогване на брака. Доказването на вина на другия съпруг оказва влияние върху продължителността на делото за развод, като понякога то може да се проточи и с години. А доказването на вината не е лесно – в случай на изневяра, тя не може да бъде доказана чрез чатове, имейли или дори снимки, тъй като те не представляват годно доказателствено средство.

Процедурата започва по инициатива на единия съпруг, като той подава молба за развод (препоръчително чрез адвокат) в районен съд по местоживеене на една от страните. В исковата молба се излагат всички искания, прилагат се всички доказателства и се правят доказателствени искания. Към молбата се прилага копие, което се изпраща до другия съпруг чрез съда. В едномесечен срок другият съпруг има право да даде отговор, като отправи свои насрещни искове и представи доказателства. Едва след изтичането на този срок, съдът насрочва първото заседание по делото.

Каква е цената за развод по исков ред?

Държавната такса за образуване на дело за развод по исков ред е 25 лв. При развод по исков ред често се използват услугите на вещи лица при определяне на цената на разделяно имущество. Цената за развод по исков ред, дължима като адвокатски хонорар, се определя съгласно всеки отделен случай, като тя е съобразена с Тарифата за минималния размер на адвокатски възнаграждения.

Търсите ли надежден бракоразводен адвокат за развод по исков ред? Свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Развод по взаимно съгласие
Домашно насилие