Loading...

Регистрация на фирми

Регистрация на фирми – Адвокат Илиева Разград

Ако се интересувате от регистрация на фирми в Разград, свържете се с адвокат Илиева и получете компетентно правно обслужване!

Всеки, който извършва някаква търговска дейност, било то онлайн продажби, производство или друго, е длъжен да го прави чрез юридическо лице. В случай, че извършвате онлайн продажби например, без да имате регистрирана фирма, рано или късно НАП ще се свържат с Вас и ще изискат да им заплатите данъци за последните 5 години, както и да се регистрирате по ДДС, ако покривате изискванията.

Регистрация на фирми – Каква е процедурата?

Регистрация на фирми в България е сравнително лека процедура, а самата поддръжка на фирмата и нейните ползи са изключително благоприятни. Корпоративният данък и данък дивидент в България са едни от най-ниските в Европа, а задължението за регистриране по ДДС възниква едва след като оборотът на фирмата за последните 12 календарни месеца достигне 50 000 лева.

Голяма полза от регистрацията на юридическо лице – дружество с ограничена отговорност, е че Вие като съдружник в него или негов едноличен собственик, отговаряте пред трети лица само до размера на внесения от Вас капитал.