Loading...

Семейно право

Семейно право

Адвокат семейно право в Разград – адвокат Славяна Илиева

Нуждата от адвокат семейно право Разград възниква най-често, когато има спор относно отношенията с децата и разпределението на семейното имущество. Но отговорностите на един добър адвокат семейно право в Разград не се изчерпват само с това. Адвокат Славяна Илиева спомага за разрешаване на въпроси, възникнали по време на брака, а именно –домашно насилие – включително насилие над съпруг/съпруга, насилие над деца, физическо или емоционално насилие по време на брака, анулиране на брака, въпроси относно попечителство над децата, осиновяване, разделяне на собственост, изплащане на издръжка.

Добър адвокат семейно право Разград – Лесно разтрогване на брака

Ако искате да преминете през този деликатен момент в живота си бързо, лесно и без лоши спомени, обърнете се към адвокат Славяна Илиева. Адвокат Илиева има богат опит като адвокат семейно право като съдейства за развод по взаимно съгласие и развод по исков ред.

Какви въпроси се решават при развод?

 • Решаване на спор за попечителство над непълнолетните деца, родени по време на брака
 • Режим на лични отношения с дете
 • Съвместно упражняване на родителски права – Споделено родителство
 • Определяне на режим на лични отношения с баба и дядо
 • Отнемане на родителски права
 • Оспорване на бащинство
 • Определяне на издръжка за дете
 • В допълнение към тези въпроси, като адвокат семейно право Разград, адвокат Илиева спомага за решаване на спорове по дела за домашно насилие, както и за поставяне под запрещение.

Адвокат семейно право услуги

Адвокат Славяна Илиева предлага консултации и процесуално представителство при:

 • Развод по взаимно съгласие
 • Развод по исков ред
 • Изготвяне на брачен договор
 • Доказване на по-голям принос по време на брака
 • Спор за родителски права
 • Вещноправни искове за собственост след развода
 • Дела за увеличаване на първоначално присъдената издръжка
 • Пълно и непълно осиновяване
 • Домашно насилие

Адвокат Илиева осигурява надеждна и адекватна защита на своите клиенти, като гарантира бързо решение на всеки казус. Свържете се с адвокат Славяна Илиева – адвокат семейно право Разград – на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.


 

Развод по взаимно съгласие
Развод по исков ред
Упражняване на родителски права
Домашно насилие
Брачен договор