Loading...

Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие – добър бракоразводен адвокат Славяна Илиева.

Развод по взаимно съгласие е най-бързия и най-безболезнен начин за прекратяване на брака. Плюсовете на тази процедура са доказани – тя протича по-бърза в сравнение с развод по исков ред, а също така и цената на услугата на бракоразводен адвокат е много по-ниска.

Как да стартираме процедура по развод по взаимно съгласие?

Първото нещо, което трябва да направите, е да се консултирате с добър бракоразводен адвокат. Препоръчително е на срещата да присъстват и двамата съпрузи, като целта е да се изясни цялата ситуация и да се постигне споразумение по всички осем точки, записани в чл. 51 от СК.

В повечето случаи двамата партньори не могат да постигнат съгласие по всички осем въпроса още на първата среща. Затова се насрочва втора, трета или дори четвърта среща, на която да се обсъдят всички възможни варианти и да се стигне до съгласие, което би удовлетворило и двете страни. Една от важните роли на Вашия бракоразводен адвокат е да Ви предложи различни варианти за отстраняване на различията.

Какво включва споразумението при развод по взаимно съгласие?

На първо място, при този тип развод трябва да се постигне споразумение относно всички въпроси, касаещи отглеждането и бъдещето на децата – при кой родител ще живеят, кой ще упражнява родителските права, какъв режим на лични отношения ще има другия родител.

Друг съществен въпрос, който подлежи на дискутиране, е размерът на издръжката, която се дължи за непълнолетните деца, а също така и уточняване кой родител ще я изплаща. Съдът взема окончателно решение по тези въпрос, на база на предоставените документи.

В споразумението по чл. 51 от СК се уреждат и следните въпроси:

  • Ползване на семейното жилище след развода
  • Промяна във фамилното име на съпругата след развода
  • Дължима ли е издръжка между съпрузите след развода

Това са задължителните въпроси, които трябва да са включени в споразумението. При желание от страна на съпрузите, могат да се уредят и допълнителни последици от развода.

Колко време отнема процедурата развод по взаимно съгласие?

Процедурата развод по взаимно съгласие приключва в много по-кратки срокове, в сравнение с развод по исков ред. Въпреки че няма законово установен срок, практиката показва, че в повечето случаи тя трае между 1 и 3 месеца след подаването на документите в съда.

При този тип развод е задължително и двете страни да присъстват в съдебното заседание. В противен случай, делото ще бъде прекратено от съда. Много българи, живеещи в чужбина, се допитват до бракоразводен адвокат дали може да бъде извършен развод чрез пълномощник. За съжаление, има недобросъвестни адвокати, които обещават, че може да бъде извършен такъв, но не такава е практиката. Не може да сключите брак, нито да разтрогнете такъв – дори с нотариално заверено пълномощно.

Развод по взаимно съгласие – с един адвокат или с двама?

Препоръчително при процедура развод по взаимно съгласие е да се наеме един адвокат, който да разясни на развеждащите се всички аспекти на процедурата, като също така им съдейства да разрешат всички възникнали спорни въпроси.

За да бъде Вашия развод по взаимно съгласие бърз и лесен, свържете се с бракоразводен адвокат Илиева, град Разград на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Адвокат Славяна Илиева е регистрирана в Адвокатска колегия Разград, като предоставя правни услуги на територията на цялата страна.