Loading...

Домашно насилие

Домашно насилие – Адвокат Славяна Илиева

Имате ли нужда от добър адвокат домашно насилие? Адвокат Славяна Илиева предоставя съдействие и правна защита на всички жертви на домашно насилие, потърсили нейната помощ.

При какви случаи може да наемете адвокат домашно насилие?

За да си отговорите на въпроса кога се нуждаете от услугите на адвокат домашно насилие, трябва първо да разясним какво е домашно насилие. Домашно насилие е всеки акт на физическо, психическо, емоционално, сексуално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, извършено спрямо лица, които са в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка. Домашно насилие е възможно и когато лицата живеят във фактическо съпружеско съжителство.

Ако сте пострадали от домашно насилие, консултирайте се с адвокат домашно насилие и защитете своя живот и здраве – както психическо, така и физическо!

Какви са симптомите на домашно насилие?

Домашното насилие започва първоначално като доминиращо поведение от страна на партньора, което може да се изразява под формата на обиди, заплахи, физическа саморазправа, сексуален тормоз или сплашване. Жертви на домашно насилие могат да бъдат както жени, така и мъже. Статистиката у нас посочва, че всяка четвърта жена у нас е или е била жертва на домашно насилие. Трябва да вземем под внимание, че голям брой лица, пострадали от домашно насилие в България, не подават жалба и не търсят защита, така че реалните данни може да са още по-плашещи. Жертви на домашно насилие могат да бъдат и деца – деца, станали свидетели на акт на домашно насилие.

С какво може да Ви помогне адвокат Славяна Илиева при домашно насилие?

На първо място, адвокат Славяна Илиева ще Ви разясни дали действително сте жертва на домашно насилие. Не е задължително насилието, извършено спрямо Вас, да е физическо. Ако сте постоянно подложени на обиди, ако Ви заплашват, ако въпреки, че не сте били удряна, се страхувате да се приберете вкъщи – да, Вие сте жертва на домашно насилие. Ако партньорът Ви е агресивен спрямо Вас, ако често пие и буйства, хвърля предмети по Вас – да, Вие имате нужда от адвокат домашно насилие. Ако партньорът Ви Ви принуждава да изпълнявате неговите сексуални желания и фантазии и Вие го правите, въпреки Вашето нежелание, поради страх да не го ядосате – незабавно се обърнете към адвокат домашно насилие!

Адвокат Славяна Илиева оказва съдействие на жертви на домашно насилие, както и на неправомерно обвинени лица в домашно насилие. Свържете се с адвокат Славяна Илиева – адвокат домашно насилие Разград – на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.