Loading...

За нас

Адвокат Славяна Илиева е магистър по право, завършила Великотърновски университет „Св. св. Климент и Методий“ през 2016 г. Член на
Адвокатска колегия Разград от 2022 г. Адвокат Славяна Илиева практикува в
сферата на гражданското право и процес, изпълнителен процес и събиране на вземания, семейно и наследствено право, вещно право и недвижими имоти, трудово право, облигационно право, и наказателно право и процес.

Моята главна цел е да предлагам компетентно правно
обслужване и да намирам успешни решения за всеки казус. Винаги работя към
надграждане и обогатяване на своя опит и знания, за да предоставя на своите
клиенти висококачествени юридически услуги и по най-добрия начин да гарантирам
успешната защита на законните права и интереси на всеки отделен клиент във
всеки отделен случай. Работните ми езици са български и английски език, като английски език владея на ниво C1.

Вдигане на запор от ЧСИ
Добър адвокат Разград Помощ на длъжници
Адвокат за издръжка на дете в Разград