Loading...

Изпълнително право

Изпълнително право

 

Адвокат Илиева предлага на своите клиенти процесуално
представителство по изпълнителни дела. Като адвокат изпълнителни дела Разград
съдействам в процедурата по издаване на изпълнителен лист, за образуване на
изпълнителни дела при ЧСИ, за подаване на жалби срещу незаконосъобразни
действия на съдебния изпълнител, за подготвяне на тръжна документация и
съдействие за участие в публични търгове, за оспорване на законосъобразността
на проведени публични търгове.

Какви права има длъжник по изпълнително дело?

Нуждата от адвокат изпълнителни дела Разград възниква при
редица ситуации. Ако в следствие решение на съда, сте осъден като длъжник за
определена парична сума, то по всяка вероятност срещу Вас ще бъде образувано
изпълнително дело. Трябва да знаете, че въпреки качеството си длъжник по
изпълнително дело, Вие имате определени права, които подлежат на защита. Моят
съвет като адвокат с опит в изпълнителни дела, е да се консултирате веднага със
специалист в областта. Целта на консултацията е да излезете от тази неприятна
ситуация по възможно най-бърз и най-безболезнен начин, начин, който ще Ви
коства най-малко средства.

Разноски изпълнително дело

Когато има образувано дело срещу Вас, необходимо е да
знаете, че всички изпълнителни действия, извършени от взискателя по делото, са
за сметка на длъжника. Сумите са точно определени, съобразно тарифата за
извършване на дейности от частния съдебен изпълнител, определена с
постановление от Министерския съвет, на основание Закона за частните съдебни
изпълнители. Всяко едно извършено действие от частния съдебен изпълнител, се
начислява върху Вашия дълг – образуване на изпълнително дело, изпращане на
покана за доброволно изпълнение, налагане на запор или възбрана, изпращане
съобщение до Вас, че имате наложен запор или възбрана. Всички тези действия се
натрупват върху Вашия дълг. След това имате такса за вдигане на наложения запор
или забрана и т.н. Колкото по-бързо се консултирате с адвокат изпълнителни дела
Разград, толкова по-малка сума ще изгубите като длъжник в изпълнително дело при
ЧСИ.

Защита при незаконосъобразни действия на ЧСИ

Ако не се свържете с адвокат изпълнителни дела Разград, върху
Вас ще лежи отговорността да следите за нарушението на Вашите права и законни
интереси, вследствие от незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител. Не
бъдете просто наблюдатели на това, което се случва! Вие имате права, които
могат и трябва да бъдат защитени. Често съдебните изпълнители нарушават
процедури по връчване на съобщения до длъжник, с цел да удовлетворят желанието
на кредитора. В следствие на това се преклудират правата на длъжника за
възражение и обжалване на извършените изпълнителни действия. Упълномощавайки
адвокат Илиева, Вие имате възможността да реагирате своевременно срещу
незаконосъобразните действия на ЧСИ.

Свържете се с мен – адвокат Илиева на тел.: 0895071410 или чрез контакт
формата в сайта.

Образуване на изпълнително дело
Процесуално представителство по изпълнителни дела
Жалби срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител
YouTube
LinkedIn
Share