Loading...

Търговско и банково право

Търговско и банково право

Адвокат Славяна Илиева има дългогодишен опит като адвокат търговско и банково право Разград. Консултира както банкови институции, така и кредитополучатели, поръчители, заложни и ипотекарни длъжници. Извършва проверка на представяните обезпечения по договори за кредит, подготвя ипотечни договори и представлява страните в нотариалното производство при сключване на сделките. 

Адвокат Славяна Илиева предлага съдействие на граждани и фирми при преговори и сключване на договори за кредит, както и при обезпечаването на такива чрез поръчителство, залог или ипотека. Участието на адвокат търговско и банково право Разград в целия процес по подготовката и подписването на договор за кредит е особено важно, тъй като може да ограничи евентуалните правни проблеми във връзка с изпълнението на възникналите задължения.

Адвокат Славяна Илиева има опит и в предоставяне на правни съвети на кредитори и длъжници при преструктуриране и новиране на договорености с банки и други финансови институции. Адвокат Славяна Илиева има положителни резултати в съдебната защита на правата на кредитополучатели при неправомерно едностранно увеличаване на лихвите по договори за банков кредит.

Адвокат търговско и банково право Разград – Правни услуги

  • Правни консултации при сключване на договор за кредит с банки или други финансови институции
  • Обезпечаване на договор за кредит с недвижим имот, движими вещи или поръчителство
  • Правно съдействие при предсрочна изискуемост на задължения по договор за банков кредит и съдебното им реализиране
  • Атакуване пред съда на неравноправни клаузи в договори за банков кредит;
  • Правна защита по дела срещу банки при неправомерно едностранно увеличаване на лихва по договор за кредит
  • Защита при друга неправомерна промяна на условия по потребителски или ипотечен договор за кредит

Нуждаете се от добър адвокат търговско и банково право Разград? Свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Регистрация на фирми
Обслужване на фирми
Изготвяне на договори