Loading...

Oбразуване на изпълнително дело

Образуване на изпълнително дело

Ако искате да образувате изпълнително дело или срещу Вас има
образувано изпълнително дело, свържете се с адвокат Славяна Илиева и защитете
правата си по най-добрия начин. Специалист с дългогодишен опит в изпълнителното
производство, адвокат Славяна Илиева може да изготви и съдейства за набавянето
на всички необходими документи, както и да осигури процесуално представителство
по изпълнителни дела Разград.

Образуване на изпълнително дело става въз основа на молба на
взискателя, отправена до частен съдебен изпълнител или държавен съдебен
изпълнител, съпроводена от изпълнителен лист и/или заповед за изпълнение.
Молбата може да бъде написана и подадена от взискателя лично или чрез адвокат
изпълнително производство. При подаване на молбата се заплаща съответната
държавна такса, дължима към ЧСИ или ДСИ.

Прекратяване на изпълнително дело

Колко дълго време ще бъде висящо образуваното изп. дело
зависи от действията на взискателя. При липса на активност в продължение на 2
години, делото се прекратява, без да е необходим изричен акт на съдебния
изпълнител. Ако бъдат предприети изпълнителни действия след изтичането на тези 2
години, те могат да бъдат оспорени от длъжника, с помощта на адвокат
изпълнително производство. Изпълнителни действия са налагане на запор на
банкова сметка, налагане на запор на работна заплата, налагане на възбрана
върху недвижим имот и др. Изпращането на покана за доброволно изпълнение, както
и молбата за извършване на справки относно имуществото на длъжника не са
изпълнителни действия и не прекъсват двугодишната давност.

При прекратяване на изп. дело поради изтекла двугодишна
давност без изпълнителни действия спрямо длъжника, взискателят може да подаде
молба до съдебния изпълнител и да получи обратно изп. лист. След това той може
да подаде нова молба за образуване на изпълнително дело срещу длъжника.

Защита на длъжника при образуване на изпълнително дело

За подаване на молба за образуване на изпълнително дело,
консултация във връзка с образувано изпълнително дело, процесуално
представителство по изпълнително дело, както и оспорване действията на ЧСИ и ДСИ, свържете се с мен – адвокат Илиева на тел.: 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

YouTube
LinkedIn
Share