Loading...

Оспорване законосъобразността на проведени публични търгове

Оспорване законосъобразността на проведени публични търгове

Оспорване законосъобразността на проведени публични търгове – защита на Вашите права и интереси при придобиване на изнесени на търг недвижими имоти от адвокат Илиева Разград.

Публична продан – Какво представлява процедурата?

Процедурата публична продан на недвижим имот се извършва от частни съдебни изпълнители (ЧСИ) или държавни съдебни изпълнители (ДСИ), които изнасят недвижим имот, собственост на длъжника, на търг, с цел удовлетворяване вземането на кредитора. Изнасянето на недвижимия имот на търг се предшества от много други действия, които дават достатъчно време на длъжника да изплати дълга си или да спре изпълнителното дело – изпращане на покана за доброволно изпълнение, налагане на възбрана върху недвижимия имот, извършване на опис на недвижимия имот. Насрочването на публичната продан е този финалният момент от този процес.

Тайно и явно наддаване при проведени публични търгове

Как се провежда публичен търг на недвижим имот? Желаещите да участват в публичния търг, подават нужните документи в канцеларията на съда най-късно до предния ден преди датата на провеждане на търга. В наддавателното предложение, което попълват предварително и запечатват в плика, трябва да напишат каква цена за имота предлагат, като цената трябва да бъде поне с 1 лев по-висока от обявената начална тръжна цена. При провеждането на търга се разпечатват всички пликове с наддавателни предложения и се определя кой участник е предложил най-висока цена за недвижимия имот. До тук приключва тайното наддаване. Ако наддавачите присъстват по време на търга, те могат да преминат към явно наддаване, следвайки законово установените правила. Протоколът, който се изготвя по време на търга, подлежи на обжалване от всеки наддавач, участвал в търга. Адвокат Славяна Илиева има огромен опит в оспорване законосъобразността на проведени публични търгове.

Актуална информация за изнесените на търг недвижими имоти Разград

Частните съдебни изпълнители са длъжни да публикуват в специален регистър в интернет всички обявени за продажба недвижими имоти от ЧСИ. Резултатите могат да се филтрират по окръжен съд, населено място, тип имот и начална тръжна цена. Тук може да разгледате всички актуални обяви за недвижими имоти Разград, публикувани от ЧСИ.

Информацията за изнесените на търг недвижими имот от държавни съдебни изпълнители се оповестява чрез разлепяне на обявление в сградата на съда.

Оспорване законосъобразността на проведени публични търгове – Адвокат Илиева Разград

Ако се нуждаете от консултация относно процедурата Публична продан, съдействие относно изготвяне на тръжна документация или за оспорване законосъобразността на проведени публични търгове, свържете се с адвокат Илиева Разград на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Изготвяне на тръжна документация и съдействие при участие в публични търгове
Обжалване на наказателно постановление