Loading...

Имотни казуси

Адвокат имотни казуси Разград

Славяна Илиева – опитен адвокат имотни казуси Разград

Ако се нуждаете от устна или писмена консултация от адвокат имотни казуси Разград, свържете се с адвокат Илиева. Адвокат Илиева може да Ви съдейства и за изготвяне на предварителен и окончателен договор за покупко-продажба на имот, а също и за изготвяне на нотариален акт. Адвокат Илиева осъществява представителство пред АГКК, Имотен регистър, Служба по вписванията към Агенция по вписванията, Данъчни служби.

Адвокат имотни казуси Разград – с какво може да Ви помогне?

Адвокат имотни казуси Разград помага за завеждане на установителни искове за установяване на правото на собственост, негаторни и ревандикационни искове, както и владелчески искове. Адвокат Славяна Илиева спомага за извършване на доброволна делба Разград, съдебна делба Разград, изготвяне на завещание Разград, дела по договори за наем Разград, дела за право на строеж и надстрояване Разград, приемане и отказ от наследство Разград, решаване на спорове между наследници Разград, разрешаване на проблеми на делбата на наследство/ собственост и т.н.

Адвокат при закупуване на имот в Разград

Ако планувате закупуване на имот, необходимо е да се консултирате с адвокат имотни казуси Разград, който да извърши пълна проверка на недвижимия имот, а също така и да изготви предварителен и окончателен договор за покупко-продажба, и нотариален акт за имота.

Свържете се с адвокат Славяна Илиева – адвокат имотни дела Разград – на тел.: 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане
Дарение на недвижим имот