Loading...

Наследствено право

Адвокат наследствено право Разград

Кога да потърсим помощ от адвокат наследствено право Разград? При развод по взаимно съгласие Разград, развод по исков ред Разград, развод по вина на един от съпрузите, определяме на по-голям принос за имуществото, уреждане на имуществени отношения при фактическо съпружеско съжителство Разград, разделяне на имущество в режим на СИО, определяне размера на издръжката на децата и още много други казуси от семейното право, свържете се с адвокат Славяна Илиева – регистриран адвокат в адвокатска колегия Разград.

Адвокат наследствено право Разград – компетентна правна помощ

Адвокат Славяна Илиева оказва съдействие при съставяне и оспорване на завещание Разград, отказ от наследство Разград, доброволна делба на наследство Разград, съдебна делба на наследство Разград, възстановяване на запазена част на наследник и т.н.

Ако търсите опитен адвокат наследствено право Разград за гражданскоправна и наказателноправна защита при неплащане на издръжка, правна помощ и съдействие, и процесуално представителство при спорове относно упражняване на родителски права, изготвяне на завещания Разград, процесуално представителство по искове за съдебна делба Разград, консултации във връзка с наследствено право, приемане на наследство по опис и отказ от наследство Разград, свържете се с адвокат Славяна Илиева на тел.: 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.