Loading...

Брачен договор

Брачен договор – Адвокат Славяна Илиева

Съставяне, вписване и регистрация на брачен договор – адвокат Славяна Илиева.

Ако искате да сключите брачен договор, обърнете се към адвокат с опит в областта на семейното право! Брачният договор е една възможност за уреждане на отношенията между съпрузите, в случай на разтрогване на брака, без значение дали това се случва чрез развод по взаимно съгласие или развод по исков ред. Брачен договор може да се сключи както преди, така и по време на брака. Статистиката сочи, че 60 % от всички сключени бракове в България, завършват с развод, така че е добре да обмислите възможността за сключване на брачен договор със съдействието на адвокат Славяна Илиева.

Какви въпроси се уреждат с помощта на брачен договор?

Двата основни въпроса, които се уреждат чрез брачен договор, са имуществени отношения след прекратяването на брака и издръжката на децата. При сключване на брачен договор се решава дали ще ползвате режим на общност или режим на разделност на имуществото, придобито по време на брака. При определяне на конкретния режим, трябва да знаете, че той се отнася както за движимото, така и за недвижимото имущество.  При сключване на брачен договор се отговаря и на въпроса кой от двамата съпрузи ще ползва семейното жилище след прекратяване на брака.

Какви въпроси НЕ урежда брачния договор?

С брачния договор не може да се уреждат въпроси, отнасящи се до родителските права, а също и до личните отношения с децата и тяхното местоживеене. Основната цел при сключването на брачен договор със съдействието на адвокат Славяна Илиева е уреждане на имуществените отношения при евентуално разтрогване на брака.

Искам да сключа брачен договор – Как да го направя?

За да сключите брачен договор, консултирайте се със специализиран адвокат семейно право, какъвто е адвокат Славяна Илиева. Адвокат Илиева ще Ви разясни възможностите, които имате, ще проучи Вашия конкретен случай и ще предложи варианти за уреждане на отношенията, които ще удовлетворят и двете страни.

При изготвяне на брачен договор адвокат Славяна Илиева действа безпристрастно, следвайки и защитавайки интересите и на двамата партньори. Когато брачния договор е готов, следващата стъпка е насрочване на среща при нотариус, който заверява подписите и съдържанието на документа. Брачният договор се вписва в специален Регистър на имуществените отношения между съпрузите към Агенция по вписванията.

Ако желаете Вашия брачен договор да бъде изготвен бързо, качествено и в защита на Вашите права и законни интереси, свържете се с адвокат Славяна Илиева – адвокат брачен договор – на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

YouTube
LinkedIn
Share