Loading...

Обжалване на наказателно постановление

Обжалване на наказателно постановление

Обжалване на наказателно постановление – обжалване на наказателно постановление и електронен фиш от КАТ със съдействието на адвокат Славяна Илиева.

Какви са правата ми при обжалване на наказателно постановление?

При обжалване на наказателно постановление, издадено е КАТ, необходимо е да знаете, че това е процедура, която няма да Ви коства време или пари. При подаване на жалба срещу наказателно постановление или електронен фиш, държавна такса за обработка на жалбата не се дължи. Вие може да подадете жалбата сами или чрез адвокат обжалване наказателно постановление. Също така, Вие няма да покривате разноските по събиране и проверка доказателствата по делото.

Какви са Вашите права? След като Ви бъде връчено наказателно постановление или електронен фиш, в най-кратък срок се обърнете към опитен адвокат за обжалване наказателно постановление от КАТ. След консултация с адвокат Славяна Илиева, ще разберете какви са реалните Ви шансове да спечелите делото в съда. За целта е нужно да предоставите максимално подробна информация за ситуацията, както и да осигурите нужните доказателства или свидетелски показания.

Обжалване на наказателно постановление – опитен адвокат в Разград

За да бъде адвокат Славяна Илиева Ваш процесуален представител пред съда, трябва да заплатите адвокатски хонорар, чийто размер се определя спрямо сложността на всеки отделен казус. При спечелване на заведеното дело, имате право да претендирате направените от Вас разноски за адвокатски хонорар, като за целта се образува ново дело по ЗОДОВ.

Опитен адвокат в Разград, какъвто е адвокат Славяна Илиева, може да докаже, че изобщо не сте извършили административно нарушение. Случая, при който сте превиши допустимата максимална скорост, може да се квалифицира като крайна нужда – например, когато сте карали бременната си жена към родилното отделение, поради започнал родилен процес и зачестили контракции. Възможно е също така да сте транспортирали баща си, намушкан от подивяло животно – какъвто е реален случай от практиката. Друга възможна хипотеза е нарушението да представлява маловажен случай. Всеки случай е различен, затова консултация с адвокат Славяна Илиева би Ви дала яснота какво да очаквате при обжалване на наказателно постановление.

Фази на обжалване наказателно постановление

Обжалването на наказателно постановление или електронен фиш от КАТ минава през две фази. Първата съдебната фаза е подаване на жалба пред районен съд по местоизвършване на нарушението. Ако жалбоподателят не е удовлетворен от решението на съда, той има право да обжалва пред административен съд, като постановеното решение е необжалваемо. Ако обжалвате наказателно постановление, срокът за подаване на жалбата е 7 дневен от връчване на постановлението, а ако обжалвате електронен фиш – срокът за подаване на жалбата е 14 дневен. Както виждате, сроковете са кратки, така че веднага след получаването на наказателното постановление или електронния фиш се обърнете към адвокат Славяна Илиева. Адвокат Славяна Илиева има богат опит в тази сфера и е помогнала на стотици клиенти от цялата страна. Адвокат Илиева е регистрирана в Адвокатска колегия Разград.

За обжалване на наказателно постановление или електронен фиш от КАТ, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Дела против държавата и община за вреди
Жалби срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител