Loading...

Процесуално представителство по изпълнителни дела

Процесуално представителство по изпълнителни дела

Процесуално представителство по изпълнителни дела включва представителство по изпълнителни дела, образувани при частен или държавен съдебен изпълнител, а също и представителство по дела пред съд, образувани от и срещу физически и юридически лица. Ако живеете в област Разград и искате да образувате изпълнително дело срещу Ваш длъжник, или срещу Вас има образувано изпълнително дело при ЧСИ или ДСИ и се нуждаете от защита, свържете се с адвокат Славяна Илиева.

В качеството на адвокат изпълнителни дела, адвокат Славяна Илиева изготвя или съдейства за набавянето на необходимите документи – подаване на молба за издаване на изпълнителен лист, подаване на молба за образуване на изпълнително дело, процесуално представителство по изпълнителни дела, подаване на молба за налагане на запор/възбрана/справки за имотното състояние на длъжника/ пълно проучване имотното състояние на длъжника, оспорване незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител и др.

С цел пълна защита на Вашите права и законни интереси, адвокат Славяна Илиева изготвя всички необходими документи и осъществява процесуално представителство при:

ü  Предявяване на установителен иск с цел удостоверяване на недължимост на сумите, вписани като дълг по изпълнителен лист

ü  Защита срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител

ü  Правна защита по изпълнителни дела, при които изпълнението е насочено срещу несеквестируеми вещи или вещи, попадащи под режима на СИО.

За подаване на молба за образуване на изпълнително дело, консултация във връзка с образувано изп. дело, процесуално представителство по изп. дела, както и оспорване действията на ЧСИ и ДСИ, свържете се с мен – адвокат Илиева на тел.: 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Жалби срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител
Изготвяне на тръжна документация и съдействие при участие в публични търгове
YouTube
LinkedIn
Share