Loading...

Изготвяне на тръжна документация и съдействие при участие в публични търгове

Изготвяне на тръжна документация и съдействие при участие в публични търгове

Изготвяне на тръжна документация и съдействие при участие в публични търгове – цялостно съдействие за придобиване на изнесени на търг недвижими имоти от адвокат Илиева Разград.

Консултация на клиента и разясняване на процедурата Публична продан

Ако се интересувате от покупката на недвижим имот, изнесен на търг от ЧСИ, адвокат Илиева Разград ще Ви консултира и съдейства относно процедурата „Публична продан“. В какво се изразява консултацията? Адвокат Илиева Разград ще Ви обясни целия процес по закупуване на недвижим имот от ЧСИ и ще анализира самия имот като за целта ще направи справка по изпълнителното дело за наличие на ипотеки и възбрани. Вие ще получите подробна информация какво да очаквате при евентуална покупка на имот от ЧСИ – какви са сроковете, необходими за влизане на постановлението в сила, какви са сроковете, в които трябва да внесете пълната сума за покупката на недвижимия имот, и какви допълнителни данъци и такси дължите при покупка на имот от ЧСИ. Адвокат Илиева Разград ще Ви обясни какво се случва с парите Ви, които сте внесли като задатък за участие в Публична продан, при положение, че спечелите търга. След като получите цялостна информация за процедурата Публична продан, ще може да направите съзнателен избор дали желаете да участвате в тази процедура или предпочитате да придобиете недвижим имот по стандартния начин чрез покупка-продажба.

Изготвяне на тръжна документация за участие в Публична продан

Процедурата по изготвяне на тръжна документация и съдействие при участие в публични търгове включва изготвяне на наддавателно предложение за участие в търга и цялостна проверка на документите по изпълнителното дело. Необходими документи за участие в Публична продан включват:

  1. Копие от лична карта
  2. Наддавателно предложение
  3. Вносна бележка за внесен задатък за участие в Публична продан – задатъкът е равен на 10 % от началната цена на недвижимия имот

Съдействие за вписване на постановление за възлагане

Адвокат Илиева Разград съдейства на купувача за вписване на постановление за възлагане на недвижимия имот в Агенция по вписванията. След спечелване на търга, Вие – като купувач на недвижимия имот – имате 14 дни от датата на провеждане на търга, в които трябва да доплатите разликата в цената по сметката на ЧСИ, като приспаднете внесения задатък. След доплащане на сумата, се изготвя постановление за възлагане на недвижимия имот, което трябва да влезе в сила. Ако спечелилият търга не довнесе сумата в 14 дневен срок, той губи сумата по внесения задатък.

За изготвяне на тръжна документация и съдействие за участие в публични търгове, свържете се с адвокат Илиева Разград на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Оспорване законосъобразността на проведени публични търгове
Гражданско право