Loading...

Упражняване на родителски права

uprajnyavane-roditelski-prava-advokat-Ilieva

Упражняване на родителски права

Спорове относно упражняване на родителски права възникват не само в случай на развод по взаимно съгласие или по исков ред, но и в ситуация, при която родителите на детето нямат сключен граждански брак и не живеят заедно. Такъв спор може да се уреди чрез сключване на споразумение между родителите, в което се уреждат всички съществени въпроси относно местоживеенето, издръжката и личните отношения с детето. Така сключеното споразумение се утвърждава от районния съд по настоящ адрес на детето. Споразумението има сила на изпълнително основание на чл. 404, т.1 от ГПК.

При утвърждаване на споразумението съдът следи за неговата законосъобразност, както и за съблюдаване интересите на детето. Съдът изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане“, което се изготвя след като е извършено посещение от специалист от Д „Соц. Подпомагане“ в домовете и на двамата родители. В съдебно заседание родителите трябва да потвърдят, че са запознати със съдържанието на споразумението, което потвърждение се извършва лично и по недвусмислен начин.

Какво се случва, ако родителите не могат да постигнат споразумение?

В случай на липса на комуникация и невъзможност да се постигне споразумение, спорът се решава от районният съд по настоящ адрес на детето. Съдът се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му съгласно чл. 59, 142, 143 и 144. При разглеждане на спор относно упражняване на родителски права, съдът се води главно от интересите на детето.

Споровете относно упражняване на родителски права не са леки и затова ще Ви е нужна защита от добър адвокат в Разград в областта на семейното право. Исковете за родителски права, често се съединяват с иск за издръжка на детето, която му се заплаща чрез родителя, на когото е предоставено упражняването на правата.

Ако имате нужда от добър адвокат родителски права Разград, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Развод по взаимно съгласие
Развод по исков ред
Брачен договор