Loading...

Семейно право

Семейно право

Адвокат семейно право в Разград – адвокат Славяна Илиева

Нуждата от адвокат семейно право възниква най-често, когато има спор относно отношенията с децата и разпределението на семейното имущество. Но отговорностите на един добър адвокат семейно право в Разград не се изчерпват само с това. Адвокат Славяна Илиева спомага за разрешаване на въпроси, възникнали по време на брака, а именно –домашно насилие – включително насилие над съпруг/съпруга, насилие над деца, физическо или емоционално насилие по време на брака, анулиране на брака, въпроси относно попечителство над децата, осиновяване, разделяне на собственост, изплащане на издръжка.

Добър адвокат семейно право – Лесно разтрогване на брака

Ако искате да преминете през този деликатен момент в живота си бързо, лесно и без лоши спомени, обърнете се към адвокат Славяна Илиева. Адвокат Илиева има богат опит като адвокат семейно право като съдейства за развод по взаимно съгласие и развод по исков ред.

Какви въпроси се решават при развод?

 • Решаване на спор за попечителство над непълнолетните деца, родени по време на брака
 • Режим на лични отношения с дете
 • Съвместно упражняване на родителски права – Споделено родителство
 • Определяне на режим на лични отношения с баба и дядо
 • Отнемане на родителски права
 • Оспорване на бащинство
 • Определяне на издръжка за дете
 • В допълнение към тези въпроси, като адвокат семейно право Разград, адвокат Илиева спомага за решаване на спорове по дела за домашно насилие, както и за поставяне под запрещение.

Адвокат семейно право услуги

Адвокат Славяна Илиева предлага консултации и процесуално представителство при:

 • Развод по взаимно съгласие
 • Развод по исков ред
 • Изготвяне на брачен договор
 • Доказване на по-голям принос по време на брака
 • Спор за родителски права
 • Вещноправни искове за собственост след развода
 • Дела за увеличаване на първоначално присъдената издръжка
 • Пълно и непълно осиновяване
 • Домашно насилие

Адвокат Илиева осигурява надеждна и адекватна защита на своите клиенти, като гарантира бързо решение на всеки казус. Свържете се с адвокат Славяна Илиева – адвокат семейно право Разград – на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.