Loading...

Адвокат банково право – просрочени кредити

Адвокат банково право – просрочени кредити

Съветите на адвокат банково право. Няма да преувеличим, ако кажем, че българина все още не е готов за промените, настъпили след 1989 година. Почти всички наши сънародници нямат добра финансова култура и необходими познания в областта на банковото право. И сега, само две десетилетия по-късно, животът на много от нас би бил немислим без ипотечния кредит. Как един млад човек може да си позволи „лукса” да закупи свое жилище?

За съжаление, този лесен изход крие своите негативни последици. Преди да сключите договор за банков кредит, консултирайте се с адвокат банково право. Задължително трябва да знаете какво ще се случи, ако нямате възможност да изплащате вноските по кредита редовно и на време. В днешната несигурна ситуация всеки ден хора биват уволнявани поради различни причини. Оставането без източник на доходи, когато имате изтеглен кредит е меко казано „кризисна ситуация”.

Просрочени кредити – какво се случва, ако спрете да плащате?

Най-малкия проблем, с който ще се сблъскате, са напомнителните обаждания от страна на банката. Те започват още първия месец от падежа на текущата вноска по кредита.

Начисляват се наказателни лихви – те са с многократно по-висок процент от договорните лихви. Още по-обезпокоително е, че наказателни лихви се начисляват не само върху главницата, но и върху договорните лихви.

След като сте забавили плащането на вноската с повече от 1 месец, вашия кредит е поставен „под наблюдение”. В този момент банката има право да поиска предсрочно изпълнение на кредита. Това означава, че ако кредиторът прецени може да изиска изплащането на цялата дължима сума по кредита наведнъж.

Ако сте забавили плащането на вноската по кредита с повече от 90 дни, Вашият кредит вече добива статус „необслужен”.

Адвокат банково право

  • Ако сте изтеглили ипотечен кредит, който сте просрочили, незабавно се свържете с адвокат банково право. В тази критична ситуация трябва да минимизирате щетите, а сами няма да се справите. Имотът Ви ще бъде обявен за публична продан. Необходимо е да знаете, че ще дължите и допълнителни такси за завеждане на изпълнително дело. Всяко действие по изпълнителното дело е за Ваша сметка. Вече сумите по кредита трябва да внасяте по банковата сметка на съдебния изпълнител. Той ще извършва разпределение на събраните суми. При насрочване на публична продан се изпращат съобщения до всички заинтересовани страни. Ако имотът Ви бъде продаден на търг, трябва да добавите и 4 % такса, която се дължи на съдебния изпълнител от продажната цена на имота.
  •  
  • Както Вашия адвокат банково право ще отбележи, вероятно е имота Ви да бъде продаден на занижена цена, ако липсва интерес от страна на купувачи. Ако при първото пускане на имота на публична продан, имотът не бъде продаден, взискателят изпраща молба до съдебния изпълнител за втора публична продан. Стойността на имотът на втората публична продан е 80% от обявената стойност на имота на първата публична продан.
  •  
  • Стотици случаи в практиката ми са ме убедили, че дори и имотът да бъде продаден, дългът не се погасява. Получената сума от публичната продан на имота се явява недостатъчна за покриване на всички задължения, които са се натрупали. След като постановлението за възлагане на имота влезе в сила се извършва разпределение на събраната сума от публичната продан.
  •  
  • Друго негативно последствие от наличието на просрочен кредит е т. нар. „лоша кредитна история”. БНБ поддържа Централен кредитен регистър, където банките и другите кредитни институции са задължени да подават информация за т.нар. „класифицирани кредити“. Това са кредити със статут, различен от редовен. До кредитния регистър имат достъп всички банки и кредитни институции. „Лошата кредитна история“ се пази 5 години.

Ако изпаднете в затруднена ситуация и нямате възможност да изплащате кредита, свържете се с адвокат банковото право и кредитен консултант от банката. Заедно ще можете да намерите изход от ситуацията, като ще направите план за разсрочване или предоговаряне размера на месечните вноски.

Консултирайте се с адвокат банково право, независимо, че сте притиснати финансово. Опитните експерти ще Ви спестят повече средства, отколкото е техния хонорар. Свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.