Loading...

Развод при изневяра или развод по вина на съпруга

Когато говорим за развод при изневяра на единия от съпрузите, става въпрос за т. нар. развод по исков ред. Процедурата започва чрез подаване на искова молба от единия съпруг, без значение дали говорим за невиновния за разпада на брака съпруг или...

Развод цена – колко струва да се разведеш в  България?

Много често първият въпрос, който ми задават мои клиенти, е развод цена? Отговорът явно е от първостепенна важност да вземат решение дали да се разведат, или да продължат да живеят женени, макар и нещастни. В тази статия ще Ви дам ориентировъчна...

Неплащане на издръжка – какви са последствията?

Ако родител, осъден с влязло в сила съдебно решение да изплаща издръжка на своите низходящи чрез тяхната майка и законен представител, не изпълни това свое задължение за две или повече месечни вноски, се наказва с лишаване от свобода до една...

Издръжка между бивши съпрузи

Иск за издръжка между бивши съпрузи може да бъде подаден само от невиновния за развода съпруг, като издръжка се дължи най-много до три години след прекратяване на брака, освен ако страните не са уговорили друго. Съдът може да продължи тези...

Развод онлайн – Развод по взаимно съгласие без присъствие в съда

Развод онлайн – най-новата услуга, предлагана от адвокат Славяна Илиева – специалист в сферата на семейното право! Какво представлява процедурата по развод онлайн? Развод онлайн е услуга, която може да бъде осъществена само когато и двамата...

Лоша кредитна история

Много хора се интересуват от понятието лоша кредитна история, но какво всъщност означава това? Лоша кредитна история е термин, с който се обозначава, че дадено лице, което е теглило банков кредит или бърз кредит, е бавило плащанията по него или...

Дело за увеличаване на издръжка на дете

Ако Ви предстои да образувате дело за увеличаване на издръжка на дете, ето какво трябва да знаете. Първото и може би най-важно условие при определяне размера на издръжка за дете 2024 година, е че тя се определя спрямо нуждите на детето и финансовите...

Съдебна делба на неподеляемо жилище –  съпружеска имуществена общност

Какво представлява процедурата по съдебна делба на неподеляемо жилище? Съдебната делба на единствено жилище – съпружеска имуществена общност, която попада в режим на съсобственост след развод, е правната възможност на един от съпрузите, на...

Трудова злополука по чл. 55 от КСО

Какво представлява трудова злополука? Терминът „трудова злополука“ е уреден в чл. 55 от КСО. Съгласно чл. 55 ал. 1 от КСО трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършената работа,...

Защита при изнасилване

Ако сте жертва на изнасилване и не знаете към кого да се обърнете, свържете се с мен! Аз съм тук за Вас, за да Ви осигуря както моралната, така и правова защита, за да защитя Вас и Вашите права. За защита при изнасилване, свържете се с адвокат Славяна...

Powered By WordPress | Lawyer Firm WordPress Theme

YouTube
LinkedIn
Share