Loading...

Адвокат защита колекторски фирми

Клиентите ни търсят услугите на адвокат защита колекторски фирми поради системния психически тормоз от страна на фирмите за събиране на вземания. В повечето случаи хората, подложени на този тормоз, не знаят за съществуването на това задължение или са забравили за него. Голям процент от клиентите са уверени, че погасителната давност за изискуемостта на това задължение е погасена. Пример за такова задължение е към мобилен оператор за телефонен номер, който не се използва от повече от 10 години. Задължението може да бъде към мобилен оператор, Топлофикация, банки или към друг доставчик на стоки и услуги. Вашето задължение е прехвърлено към фирма за събиране на вземания чрез договор за цесия. След сключването на договора фирмите за събиране на вземания започват постоянните обаждания, с цел да съберат необходимите суми.

Защитете се срещу тормоза от колекторски фирми

Трябва да знаете, че ако сте поставени в такава ситуация, Вие може да спрете този тормоз и да се защитите. Свържете се с адвокат защита от колекторски фирми. Сложете край на произвола на фирмите за събиране на вземания.

След като с Вас са се свързали представителите на фирмата за събиране на вземания, трябва да установите от къде произтича Вашето задължение. Също така трябва да разберете кога е настъпил падежът на това задължение. След като изясните тази информация ще може да бъде определено дали не е изтекла погасителната давност за това задължение.

Ако лицето, чието задължение е прехвърлено чрез цесия, не е било уведомено, то тогава цесията не произвежда действие спрямо него. Но не се отчайвайте – дори и да сте били надлежно уведомени, Вие все още имате право на защита.

Адвокат защита колекторски фирми

Както Вашия адвокат защита колекторски фирми ще Ви посъветва, проверете дали в договора, който сте сключили с фирмата, прехвърлила Вашето вземане, се съдържа клауза, която дава право на тази страна от договора да предоставя Вашите данни на трети лица. Ако не съдържа такава клауза, може незабавно да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни. Глобата, която може да бъде наложена – на фирмата предоставила Вашите данни и на фирмата, която ги използва – 10 000 – 100 000 лева. Когато фирма за събиране на вземания се свърже с Вас и Ви подложи на психически тормоз, може веднага да заявите че ще подадете такава жалба. Това със сигурност ще е основателна причина колекторската фирма да преустанови неправомерните си действия.

Ако Вие сте наследник на починало лице, за чието задължение се свързват с Вас, свържете се незабавно с адвокат защита колекторски фирми. Трябва да знаете, че дори и в сключения договор Вашият наследодател да е подписал клауза, с която разрешава данните му да бъдат предоставяни на трети лица, тази клауза няма сила спрямо Вас. Вие не сте подписали съгласие да използват и разпространяват Вашите данни.

Освен с проверка на договора за цесия, проверка на клаузите в първоначалния договор, трябва да проверите дали е изтекла погасителната давност за Вашето задължение. Ако изпитвате затруднение свържете се с адвокат защита от колекторски фирми адвокат Славяна Илиева. Най-общата информация, която можем да Ви дадем, е че съществуват два вида погасителна давност. Общата погасителна давност е със срок 5 години. След изтичането на този срок (5 години от падежа на задължението) никой няма право да изисква от Вас заплащането на задължението Ви. Кратката погасителна давност е със срок 3 години. С кратката погасителна давност се погасяват периодични плащания. Погасителната давност не се прилага служебно. Това означава че Вие трябва да направите изрично писмено изявление, че се позовавате на изтеклата във Ваша полза погасителна давност. Обърнете внимание, че погасителната давност може да бъде спирана и прекъсвана при определени в закона хипотези.

Когато смятате да оспорвате задължението като се позовете на изтекла погасителна давност, консултирайте се с адвокат фирми събиране на вземания. Той ще извърши надлежната проверка дали погасителната давност е изтекла. Съществува така наречената абсолютна погасителна давност, която е със срок 10 години.

Ако сте подложени на тормоз от страна на колекторски фирми, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.