Loading...

Адвокат Исперих

Ако търсите добър адвокат Исперих, който да се отнесе сериозно и отговорно към Вашите нужди, свържете се с адвокат Славяна Илиева, регистриран адвокат в Адвокатска колегия Разград. Адвокат Илиева специализира в областта на гражданското право, по-конкретно в областта на семейното, наследственото и вещното право.

Адвокат Исперих – помощ на длъжници по образувани изпълнителни дела

Адвокат Илиева има дългогодишен опит в сферата на изпълнителното производство. Запозната е в цялост с процеса на образуване на изпълнителни дела, проверка на изпълнителни дела при ЧСИ, установяване актуално състояние на дълга Ви, установяване кога са извършвани действия по изпълнителното дело и дали тези действия са законосъобразни, преценка дали задължението е погасено по давност. Помощ за прекратяване на изпълнителни дела.

Развод по взаимно съгласие и развод по исков ред

Ако имате въпроси, които Ви интересуват, относно Вашия предстоящ развод и последствията от него, не се колебайте да ги зададете на адвокат Илиева. Може да запишете час за консултация на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Адвокат Илиева може да съдейства и за присъждане на издръжка, увеличение на издръжка, помощ при неплащане на издръжка и още много други актуални въпроси в сферата на семейното право. Може да се свържете с адвокат Илиева – добър адвокат Исперих и относно задействане на процедура по издаване на заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина.

Проверка на наследство

Ако Ваш наследодател е починал и Вие искате да разберете какво е Вашето наследство – не се колебайте да свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Как се извършва делба на наследство, дали трябва да направите отказ от наследство, дали наследявате повече пасиви, отколкото активи – всичко това ще разберете след цялостна проверка на наследство.

Това е само малък списък от услугите, които извършва адвокат Славяна Илиева. Ако Ви интересува компетентното мнение на адвокат Илиева по конкретен въпрос, свържете се на телефон 0895071410.