Loading...

Блудство с малолетни – защита на пострадали лица

Темата за блудство с малолетни е особено важна и съществена, и е наложително обществото ни да обърне повече внимание на нея. Българите, като цяло, нямат достатъчно информация какво да направят и как да реагират в случай, че детето им е пострадало от блудствени действия. Също така, не са запознати с наказанието, което би могло да понесе насилника, в случай, че е осъден за извършеното престъпление по чл. 149 от Наказателния кодекс. Наказание, което лично според мен, крайно не съответства на травмата, която е нанесена върху детето, която е както физическа, така и психическа. Тази травма не само може, но и със сигурност ще се отрази върху целия му живот.

Какво представляват блудствените действия?

Блудствени действия, съгласно чл. 149 от НК, са тези действия, които целят да възбудят или удовлетворят полово желание, но без съвкупление. Такива действия могат да бъдат опипване, целуване, потъркване, прегръщане.

Квалифицираният състав на престъплението блудство с малолетни включва два акта: извършване на блудствени действия и принуда – чрез употреба на сила или заплашване, използване на безпомощно състояние на жертвата или привеждането и в такова, или чрез използване на положение на зависимост или надзор.

Кои са най-вероятните извършители на сексуално насилие?

Съгласно множество проучвания, извършителите могат да бъдат роднини или близки до семейството лица, и най-често са мъже. Много от извършителите имат лична история на сексуално и/или физическо насилие.

Какво се случва с дете, което е сексуално малтретирано?

Децата, жертви на блудство с малолетни, изпитват срам и вина, след като са били сексуално малтретирани. Също така, те може да израснат и да имат проблеми с приспособяването към нормалното сексуално поведение и да участват в безразборни дейности или да имат пълна неспособност да имат сексуални отношения.

Какво е наказанието за блудство с малолетни?

Който извърши действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, се наказва за блудство с лишаване от свобода от една до шест години. Ако действието е извършено по един от начините, описани в квалифицирания състав по чл. 149 ал. 2 от НК, насилника се наказва с лишаване от свобода от две до осем години. Когато деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.

Какво да направя, ако детето ми е жертва на блудство с малолетни?

Ако разберете, че детето Ви е жертва на блудство, незабавно трябва да се обърнете към полицията, а също така – и към адвокат. На първо място, за жертвите е важно да работят върху аспект, който силно влияе върху психологическия им стрес: постоянното им чувство за вина и самообвинения. След преживяването на тази травма е доста обичайно човек да мисли лошо за себе си. Жертвите на сексуално насилие са склонни да правят това доста често, което прави проявата на посттравматично стресово разстройство и депресия много по-вероятна.

Ако се нуждаете от съдействие от адвокат, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.