Loading...

Бракоразводен адвокат Исперих

Ако търсите добър бракоразводен адвокат Исперих, свържете се с адвокат Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация. Адвокат Славяна Илиева е регистриран адвокат в Адвокатска колегия Разград, като адреса на кантората е град Разград, улица Марица 1, офис 39.

Бракоразводен адвокат Исперих – какви документи трябва да подготвите?

След като вече сте се свързали с адвокат Илиева на посочения телефон или email: slavyana.ilieva@gmail.com и сте записали час за консултация, хубаво е да носите с Вас следните документи: удостоверение за сключен граждански брак, акт за раждане на детето/децата (ако имате такива), нотариален акт (ако имате недвижимо имущество, придобито по време на брака), голям талон на МПС (ако имате придобит такъв по време на брака). В зависимост дали развода е по взаимно съгласие или по исков ред, може да се наложи да представите и допълнителни документи.

Каква е цената на процедурата по развод Исперих?

Адвокатският хонорар е съобразен изцяло с Наредба 1 от 9 юли 2004 година за Минималните размери на адвокатските възнаграждения. В зависимост от сложността и спецификата на всеки развод, цената на адвокатския хонорар варира в определени граници. Цената за развод по взаимно съгласие започва от 800 лв, а цената за развод по исков ред започва от 1200 лв.

Специфични случаи на развод

Като опитен бракоразводен адвокат Исперих, адвокат Илиева извършва разводи при сключен брак с чужденец, развод, при сключен брак в чужбина, развод при сключен брак с чужденец в чужбина, развод по взаимно съгласие без ищците (съпрузите) да присъстват на съдебното заседание – това е често срещан случай при клиенти, които са се установили да живеят и работят в чужбина, развод по взаимно съгласие Исперих, развод по исков ред Исперих и т.н.

При нужда от бракоразводен адвокат Исперих, свържете се с адвокат Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация. Адвокат Илиева практикува предимно в сферата на семейното право, като може да Ви бъде полезна в дела за развод, за издръжка, за увеличаване размера на присъдена издръжка, за даване на заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина.

Възможно ли е да съм разведен, без да знам?
Заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина
Развод по исков ред – въпроси и отговори