Loading...

Бърз развод от чужбина

Бърз развод от чужбина – възможен ли е? Да, когато разводът е по взаимно съгласие. Това е една от най-предпочитаните адвокатски услуги, предлагани от адвокат Славяна Илиева! Ако искате да научите повече за самата процедура, колко време отнема, какви документи трябва да подготвите и да обсъдите Вашия конкретен казус, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация. Консултацията може да бъде извършена както на място в кантората, така и по телефона.

Бърз развод от чужбина – какви документи да подготвите

Необходимите документи за развод, които трябва да представите на адвокат Илиева, са удостоверение за сключен граждански брак, акт за раждане на детето (децата), ако имате такива, нотариален акт на недвижим имот (ако имате придобит такъв по време на брака и искате да го поделите по време на процедурата по развод). Разбира се, това не е изчерпателния списък, тъй като той е различен спрямо всеки отделен случай. Затова, първо трябва да извършите консултация с адвокат Илиева, да разкажете подробно Вашата ситуация, след което адвокат Илиева ще Ви информира какви документи да й изпратите.

Споразумение при развод по взаимно съгласие

За да бъде извършен бърз развод от чужбина, какъвто е развода по взаимно съгласие, е необходимо да бъде сключено споразумение за развод, което ще бъде подготвено от адвокат Славяна Илиева. Това ще се случи, след като се свържете с нея и изпратите необходимите документи. Тъй като често съпрузите са в обтегнати отношения и вече не живеят заедно, адвокат Илиева ще Ви обясни по какъв начин може да се разведете, без дори да се налага бъдете физически на едно и също място и да се срещате със съпруга си. По този начин може да избегнете много негативни емоции и напрежение, обикновено свързвани с процедурата развод.

Ако тази информация Ви е заинтригувала, искате да се разведете по взаимно съгласие, без да се прибирате до България, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Пътуване на дете в чужбина – без съгласието на единия родител
Развод онлайн – Развод по взаимно съгласие без присъствие в съда
Дело за увеличаване на издръжка на дете