Loading...

Дарение на недвижим имот

По своята същност дарение на недвижим имот представлява прехвърляне на право на собственост по безвъзмезден начин. То се извършва чрез договор за дарение, чрез който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно недвижимия имот на дарения, който го приема. Обещанието за дарение не произвежда действие, а дарението на бъдещо имущество е нищожно. Какво друго трябва да знаете за дарение на недвижим имот?

Документи за дарение на недвижим имот

Ако ще прехвърляте правото на собственост върху недвижим имот чрез дарение, необходимо е да се свържете с адвокат, специализиращ в областта на вещното право. Адвокат Славяна Илиева ще изготви проект на нотариален акт за дарение на недвижим имот, а също така и пълномощно – в случай, че в сделката участва пълномощник. За да бъде изповядана сделката, трябва да представите и декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК за гражданство, гражданско , семейно и имотно състояние на дарителя.

Освен горепосочените документи, при дарение на недвижим имот трябва да представите документ, удостоверяващ правото Ви на собственост. Ако дарителят има сключен граждански брак се представя документ от Агенция по вписванията за вписания режим на имуществени отношения между дарителя и неговия съпруг/ съпруга. В случай, че няма вписан режим на имуществени отношения, при сделката се прилага законовия режим на общност.

Ако дарявате наследствен недвижим имот, трябва да представите удостоверение за наследници на наследодателя, заедно с документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя.

При дарение на недвижим имот, който е в режим на съпружеска имуществена общност, се представя препис от акта за граждански брак на съпрузите.

Разбира се, с това не се изчерпва дългият списък от необходими документи при дарение на недвижим имот. Свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта, за да запишете час за консултация и за подготовка на документи за дарение на имот.

Колко ще Ви струва извършване на дарение на имот?

При дарение на недвижим имот трябва да предвидите следните разходи: дължим местен данък, който се плаща в брой на касите на общинска администрация или безкасово по съответната сметка; нотариални такси и адвокатски хонорар за подготовка на проект на нотариален акт за дарение на недвижим имот.

Ако обмисляте дарение на недвижим имот, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта, и запишете час за консултация.