Loading...

Защита при изнасилване

Ако сте жертва на изнасилване и не знаете към кого да се обърнете, свържете се с мен! Аз съм тук за Вас, за да Ви осигуря както моралната, така и правова защита, за да защитя Вас и Вашите права. За защита при изнасилване, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. 

Кой може да бъде жертва на изнасилване?

Първо, следва да уточним, че жертва на изнасилване може да бъде само лице от женски пол. Всяко действие, извършено срещу лице от мъжки пол, без значение до каква степен нарушава неприкосновеността на неговото тяло и цялост, се счита за блудство. Чл. 152 от Наказателния кодекс урежда престъплението „изнасилване“, както и приложимите наказания в зависимост от отегчаващите вината обстоятелства.

Какво е приложимото наказание при изнасилване?

Приложимото наказание за извършител на изнасилване, е съответно:

Лишаване от свобода от две до осем години, когато жертвата е лишен от възможност за самоотбрана, и то без нейното съгласие; когато жертвата е принудена чрез сила или заплашване; когато жертвата е приведена в безпомощно състояние;

Лишаване от свобода от три до десет години, когато изнасилената не е навършила осемнадесет години; когато тя е низходяща сродница; ако изнасилването е извършено повторно;

Лишаване от свобода от три до петнадесет години, когато изнасилването е извършено от две или повече лица; когато е причинена средна телесна повреда; когато е последвал опит за самоубийство; ако е извършено с цел въвличане в последващи развратни действия или проституция; ако представлява опасен рецидив.

Лишаване от свобода от десет до двадесет години: ако изнасилената не е навършила четиринадесет години; ако е причинена тежка телесна повреда; ако е последвало самоубийство; ако представлява особено тежък случай.

Защита при изнасилване

В практиката се приема, че насилието освен като физическо въздействие върху пострадалата, може да се осъществи и когато тя е поставена в ситуация, при която не вижда друг изход, освен да се съгласи да извърши съвкупление, въпреки своето вътрешно несъгласие и нежелание. Когато принудата е извършена чрез заплашване, не е необходимо отправените заплахи да са парализирали пострадалата, а е достатъчно да са предизвикали основателен страх у нея, и да я мотивират към действия, противни на волята й.

Как се доказва изнасилване?

За да бъде доказано изнасилване, се извършва гинекологичен преглед на пострадалата, като се установяват следи от наранявания, насилие и проникване. Също така се извършва комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, чрез която се установява времето, мястото и механизма на упражняване на насилие и принуда.

Обезщетение за неимуществени вреди

Освен горепосочения метод на защита при изнасилване, жертвата на изнасилване може да предяви граждански иск по чл. 45 от ЗЗД, представляващ стойността на неимуществените вреди, причинени от престъплението.

Ако се нуждаете от защита при изнасилване, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. 

Блудство с малолетни – защита на пострадали лица