Loading...

Лоша кредитна история

Много хора се интересуват от понятието лоша кредитна история, но какво всъщност означава това? Лоша кредитна история е термин, с който се обозначава, че дадено лице, което е теглило банков кредит или бърз кредит, е бавило плащанията по него или изобщо не ги е извършвало. Всяко лице, което е теглило такъв тип кредит, има кредитно досие, което се съхранява в Централния кредитен регистър към БНБ. Кредитното досие се създава, когато лицето „Х“ изтегли първия си кредит. В Централния кредитен регистър към БНБ се съхранява пълната информация за всяко лице, която включва размер на изтегления кредит, дали лицето е забавяло плащанията по него, дали има заведени дела срещу лицето за непогасени предходни задължения и т.н.

Кой може да направи проверка за лоша кредитна история?

Всички банки и банкови институции имат достъп до Централния кредитен регистър към БНБ. Когато едно лице кандидатства за кредит, задължително банката или банковата институция, към която сте се обърнали за заем, прави проверка в регистъра. Ако сте забавяли плащанията си или имате лошо ЦКР, тогава вероятността да Ви отпуснат кредит е много малка.

След колко време се „изчиства“ лошо ЦКР?

Ако имате лоша кредитна история, както вече споменахме, шансът да Ви отпуснат нов заем, е минимален. Дори и да имате забавени само няколко вноски. Какво правят повечето хора? Изплащат всички закъснели вноски, дори погасяват кредитите и кандидатстват за нов заем. Въпреки това, такъв не им бива отпуснат. Защо се случва това? Вашата лоша кредитна история се съхранява за период от 5 години, т.е. ще може да кандидатствате за нов заем, с надеждата такъв да Ви бъде отпуснат едва след 5 години.

Какво може да направите, ако кредитът Ви е изтекъл по давност?

Когато Вашето кредитно задължение е изтекло по давност, за да бъде изчистено Вашето лошо ЦКР, трябва да се обърнете към кредитора с молба за заличаване на лоша кредитна история, тъй като задължението е погасено по давност. Ако кредиторът, въпреки Вашата молба, не изрази съгласие или бездейства, то тогава най-добре е да се обърнете към адвокат.

За да запишете час за консултация, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Процедура по смяна на съдебния изпълнител в изпълнителното производство
Адвокат банково право – просрочени кредити
Какво да направя, ако съм наследник на длъжник по изпълнително дело?