Loading...

Промяна на име по съдебен ред – собствено, бащино и фамилно име

Всеки човек ли може да задейства процедура по промяна на име по съдебен ред? Какви са условията, за да се инициира тази процедура?

Основания за промяна на име по съдебен ред

Основанията за промяна на име са изчерпателно изброени в Закона за гражданската регистрация. За да подадете молба за промяна на име, трябва да отговаряте поне на едно от изброените основания.

Промяна на име по съдебен ред се допуска, когато името на лицето е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат промяната. Ако собственото Ви име наподобява звуково или фонетично осмиваща дума, ако името Ви е обществено неприемливо, тъй като се идентифицира с името на историческа личност (Хитлер, Сталин), тогава може да подадете молба за промяна на име.

Какви важни обстоятелства могат да налагат промяната на името? Ако български гражданин има собствено, бащино или фамилно име, което не отговаря на българските традиции, и не завършва на окончание –ев или –ов, съобразно пола на лицето, лицето, носещо това име, може да поиска промяната му. Въпреки че в момента се налага такава тенденция сред младите родители, с цел името на детето им да звучи по-модерно или интернационално, записвайки бащиното име на детето си Иван, Димитър (вместо Иванов или Димитров), това би създало затруднения при идентифицирането на лицето. В този случай съдебната практика допуска промяна на името на това основание. Имайте в предвид обаче, че не може да се иска промяна на бащиното име на това основание, ако името на бащата не позволява поставянето на такова окончание.

Промяна на име на български гражданин с родител чуждестранно лице

Самият факт, че родителят е чужденец, не е достатъчен, за да се подаде молба за промяна на име по съдебен ред. В подобен случай, трябва да са налице и други важни обстоятелства, като липса на заинтересованост от страна на родителя – чужд гражданин – към детето, когато родителят – чужд гражданин – е напуснал страната без знанието на другия родител и детето, и е в неизвестност от дълго време  и т.н. Посочените възможни причини трябва са се отразили върху социалната адаптация на детето, носещо името на родителя – чужд гражданин, или по някакъв друг начин да имат негативен ефект върху емоционалното развитие на детето.

Промяна на име при пълно и непълно осиновяване

Процедурата по промяна на име при пълно осиновяване е регламентирана в чл. 18 ал. 1 и ал.2 от ЗГР. Разпоредбата на този член гласи, че при осиновяване собственото име на детето се определя от съда според желанието на осиновителите. Ако детето е навършило 14 годишна възраст, за промяна на неговото име се иска и неговото съгласие. При пълно осиновяване, бащиното и фамилното име се определят от съда, според името на осиновителя по реда на ЗГР. При непълно осиновяване, бащиното и фамилното име могат да се променят по решение на съда при желание на осиновителите. Ако детето е навършило 14 години, се иска и неговото съгласие.

За да задействате процедура по промяна на име по съдебен ред, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.