Loading...

Процедура по смяна на съдебния изпълнител в изпълнителното производство

Процедурата по смяна на съдебния изпълнител в изпълнителното производство се прилага в няколко конкретни случая – когато не сте доволни от действията на първоначално избрания от Вас съдебен изпълнител и когато изпълнителните действия трябва да бъдат продължени от друг съдебен изпълнител, в чийто район се намирам вече възбранения по делото недвижим имот или запорирано МПС.

Какво представлява процедурата по смяна на съдебния изпълнител?

Изпращането на изпълнителното дело към друг съдебен изпълнител не е изпълнително действие, което означава, че тази промяна не прекъсва изпълнителното производство, нито прекъсва давностните срокове, които продължават да текат. Самата смяна на съдебния изпълнител представлява смяна на органа на принудителното изпълнение, което се случва по изрична молба от взискателя, отправена до ЧСИ, при когото е образувано изпълнителното дело.

Възможно е прехвърлянето на изпълнителното дело, както от държавен на частен съдебен изпълнител, така и от частен на държавен съдебен изпълнител. Честа практика е прехвърляне на изпълнително дело от един ЧСИ на друг ЧСИ в същия или в различен съдебен район.

Кой има право да поиска прехвърляне на изпълнителното дело?

Единствено взискателят, образувал изпълнителното дело, притежава това процесуално право. Взискателят може да поиска от съдебния изпълнител да направи справки относно имуществото на длъжника, да изпрати покана за доброволно изпълнение, да наложи запори на работна заплата, МПС, банкови сметки, пенсия и т.н., да наложи възбрана върху притежаваните от длъжника недвижими имоти. Ако един или няколко от недвижимите имоти не се намират в района на действие на ЧСИ, при който е образувано изпълнителното дело, за да бъдат продължени изпълнителните действия – опис и публична продан на недвижимия имот, делото трябва да бъде прехвърлено на друг частен съдебен изпълнител, чийто район на действие съвпада с местонахождението на имота. Това се случва единствено по молба на взискателя.

Предпоставки за прехвърляне на делото при друг ЧСИ

Трябва да са налице две кумулативно свързани предпоставки – висящо производство и изрична молба от взискателя.

Ако имате нужда от съдействие относно образуване на изпълнително дело, прехвърляне на изпълнително дело при друг ЧСИ, преглед и водене на изпълнително дело, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Какво да направя, ако съм наследник на длъжник по изпълнително дело?
Погасяване на задължения по давност
Как се извършва опис на движими вещи от ЧСИ?
Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share