Loading...

Първа и трета седмица от режима за лични отношения с дете

Често при определяне на режима на лични отношения между родител и дете, независимо дали това се случва при развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, дело за определяне на режим за лични отношения с дете и т.н., се използва термина първа и трета седмица. Как обаче следва да тълкуваме понятието първа и трета седмица – дали това е първата, съответно третата, събота и неделя от месеца или не?

Тълкуване на първа и трета седмица според Решение на ВКС

Ето как изглежда примерен режим на лични отношения: „Личните отношение между бащата и детето следва да се осъществяват всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 17.00 часа в петък до 19.00 часа в неделя с приспиване…“. Поради противоречива съдебна практика в отделните съдилища и след като е бил сезиран с искане за тълкуване, ВКС дава следното тълкуване на първа и трета седмица от режима за лични отношения:

Съгласно Решение №188 от 20.06.2013 г на ВКС по гр.д. № 25 от 2013 година, при определен режим всяка първа и трета седмица от месеца – първата, съответно третата, седмица се броят от първия, съответно третия, понеделник на месеца и изтичат в първата, съответно третата, неделя на месеца. При определен режим от две седмици – първата и третата – не е възможно този режим на лични отношения с дете да се изпълнява в по-широк обхват, дори когато в месеца има повече от четири седмици.

Какъв е критерият при определяне на режим на лични отношения с дете?

При определяне на режим на лични отношения с дете водещ е интересът на детето да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да подсигури неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие, и съответно свързаното с този интерес задължение на родител, на когото са присъдени родителските права (което изключва случая на споделено родителство), да удовлетвори този интерес, включително грижи за образование и за личните и имуществени интереси на детето.

Ако искате да работите с адвокат, специализиращ в областта на Семейното право, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Бърз развод от чужбина
Пътуване на дете в чужбина – без съгласието на единия родител
Неплащане на издръжка – какви са последствията?