Loading...

Пътуване на дете в чужбина – без съгласието на единия родител

Пътуване на дете в чужбина и то без съгласието на единия родител – как може да се случи това и при какви ограничения това е възможно? В тази статия ще обърнем внимание на Тълкувателно решение на ВКС, в което се разглежда конкретно въпроса при какви ограничения, с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши пътуване на дете извън границите на България без съгласие на единия родител.

Особености при пътуване на дете в чужбина

Първото нещо, на което следва да отбележим, е че за да се осъществи пътуване на дете в чужбина без съгласие на единия родител, трябва да се свържете с адвокат, специализиращ в областта на гражданското право, който да образува дело за даване на заместващо съгласие. Пътуването на непълнолетно дете извън България без съгласие на единия родител е възможно само за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респективно държави, чийто кръг е определяем.

Производството по чл. 127а от Семейния кодекс е такова по спорна администрация на гражданските правоотношения, в рамките на което съдът прави преценка по целесъобразност. Какво означава това? Това означава, че в съдебното производство съдът преценява до колко полезно ще бъде това пътуване за детето, дали неговите интереси и сигурност са максимално защитени, дали би могъл да възникне реален риск за детето по време на това пътуване. Всеки конкретен случай се разглежда индивидуално, като съдът се произнася само по конкретно възникнал спор между родителите, като не може веднъж завинаги да замени съгласието на родителя и да постанови неограничено по време и територия пътуване.

В съдебното производство се събират доказателства не само относно фактите, обуславящи необходимостта от пътуване на детето зад граница, но и относно мястото и условията, при които ще пребивава.

Промяна местожителството на дете извън границите на България

Пътуването може да бъде както краткосрочно напускане и връщане в страната, без непълнолетното дете да променя местожителството си извън България, така и пътуване с цел промяна на местоживеенето на детето в чужбина.

Без значение дали родителските права са присъдени само на единия родител, или родителите упражняват съвместно родителските права, за напускане на територията на Република България от страна на детето е необходимо съгласие и на родителя, който не упражнява родителските права, което съгласие се дава в писмена форма с нотариална заверка на подписа на родителя.

Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, спорът за пътуване на детето в чужбина се решава по реда на чл. 127а от Семейния кодекс, а относно местоживеенето – по реда на чл. 127, ал. 2 или чл. 59 от СК.

Ако желаете да се установите с детето си извън границите на България, или да осъществите пътуване на дете в чужбина без съгласие на другия родител, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина
Неплащане на издръжка – какви са последствията?