Loading...

Развод от чужбина – възможен ли е?

Развод от чужбина – възможен ли е? Живеете и работите в чужбина, и не желаете да се връщате в България, за да се разведете по взаимно съгласие? Ако такъв е и Вашия случай и желаете да уредите въпроса без да пътувате изобщо до България, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Подготовка на документи за развод от чужбина

След като сте се свързали с адвокат Славяна Илиева, ще е нужно да сканирате определени документи като удостоверение за сключен граждански брак, акт за раждане на детето / децата, нотариални актове за придобито по време на брака недвижимо имущество и т.н. Конкретният пакет документи, които трябва да сканирате, ще бъде уточнен по време на кореспонденцията с адвокат Илиева.

Подготовка на пълномощно за развод

След като получи необходимата информация, адвокат Славяна Илиева ще подготви пълномощно, което ще Ви бъде изпратено по имейл. Необходимо е да разпечатате пълномощното и да го заверите нотариално в българското посолство или консулство в държавата, в която живеете и работите. След като това бъде направено, нотариално завереното пълномощно трябва да бъде изпратено по пощата чрез предпочитан от Вас куриер до служебния адрес на адвокат Илиева. Отново подробностите ще бъдат уточнени по телефон или по имейл.

Подаване на документи за развод

След изготвяне на всички нужни документи за развод от чужбина, адвокат Славяна Илиева ще ги подаде в Районен съд. В рамките на един месец от подаване на документите ще бъде насрочено първото по делото открито съдебно заседание. Ако няма допълнителни изисквания от страна на съдията по делото, то може да протече само с едно открито съдебно заседание, след приключване на което съдът ще се произнесе в срок. Срокът за произнасяне е едномесечен от последното открито съдебно заседание. При благоприятни обстоятелства Вашият развод от чужбина ще отнеме около три месеца.

За развод от чужбина, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Споразумение между родители относно лични контакти и издръжка
Как да кажем на децата, че се развеждаме?
Възможно ли е да съм разведен, без да знам?
Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share