Loading...

Често задавани въпроси на тема развод

В тази статия ще разгледаме най-често задавани въпроси относно развод по взаимно съгласие и развод по исков ред. Разбира се, трябва да вземете под внимание, че всеки казус е различен, и ако имате повече от един-два въпроса, които не се покриват от посочените тук, е препоръчително да се свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Консултацията може да бъде извършена както на място в кантората, така и по телефон.

С жена ми сме съгласни да сключим споразумение за развод, и разводът да е по взаимно съгласие. Аз ще получа родителските права, но съпругата ми не иска да плаща издръжка. Възможно ли е съдът да реши въпросът относно дължимата издръжка?

Когато разводът е по взаимно съгласие, двете страни трябва да са се споразумели относно всички задължителни клаузи в споразумението. Т.е. или трябва да бъде постигнато единодушие относно размера на издръжката или разводът трябва да бъде по исков ред.

Каква е цената на развод по взаимно съгласие?

Цената на развод по взаимно съгласие зависи от няколко фактора – дали ще делите общо движимо и недвижимо имущество, дали имате деца под 18 години, дали адвокатските консултации ще бъдат предоставени на български език или на английски и т.н. Минималната цена на развод по взаимно съгласие е 800 лв адвокатски хонорар + 25 лв държавна такса за подаване на молбата за развод в съда.

Колко време след приключване на делото за развод мога да сключа брак отново?

След като решението за развод влезе в сила, може да сключите брак веднага.

Мога ли да подам молба за развод, ако съпругът ми живее и работи в чужбина и не знам неговия адрес?

Да, може да подадете молба за развод, препоръчително със съдействието на адвокат.

При развод по взаимно съгласие, възможно ли е да бъде включено като клауза в споразумението споделено родителство, при положение, че и двамата родители живеят в едно и също населено място?

Да, при развод по взаимно съгласие, двамата партньори са свободни да договорят всички клаузи в споразумението, включително и клауза за споделено родителство. Разбира се, споделеното родителство изисква родителите да са в добри отношения, да притежават висока степен на емоционална зрялост и да съгласуват своите действия в интерес на детето.

Дължи ли се издръжка на дете, което е навършило 18 години, но все още не е завършило средно образование?

Да, дължи се, но вече титуляр на правото е самото дете, и то може да предяви иск за издръжка.

  • Жена ми е подала молба за развод, но аз не искам да се развеждам. Какво да правя?

Почти в 100 % от случаите, когато има подадена молба за развод, разводът се случва, без значение дали желаете да се разведете или не.

За развод по взаимно съгласие или по исков ред, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share