Loading...

Адвокат развод Казанлък – адвокат Славяна Илиева

Ако търсите опитен адвокат развод Казанлък, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Адвокат Илиева практикува в сферата на семейното и наследственото право, като специализира развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, дела за издръжка, лишаване от родителски права, проучване на наследство, делба на наследство. Адвокат Славяна Илиева поема и по-специфични случаи на разводи, каквито са развод без съгласието на единия, развод с чужденец, развод при брак, сключен в чужбина и развод без знанието на адреса на ответната страна.

Адвокат развод Казанлък – какви документи трябва да подготвите?

Ако искате да запишете час за консултация при адвокат развод Казанлък, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. За срещата с бракоразводен адвокат Илиева подгответе удостоверение за сключен граждански брак – оригинал, акт за раждане на детето/ децата – оригинал + 2 копия, както и нотариален акт на недвижим имот, в случай че имате придобит такъв по време на брака. Ако се необходими допълнителни документи, това ще бъде уточнено по време на консултацията.

Каква е цената на развод в Казанлък?

Съгласно тарифата за минимални адвокатски хонорари, цената за развод по взаимно съгласие Казанлък е 800 лв, а цената на развод по исков ред Казанлък е 1200 лв. Ако разводът е с чужденец, цената ще бъде по-висока, като конкретната сума ще бъде уточнена след запознаване с конкретния казус.

Колко време продължава процедурата по развод?

Трудно е да се предвиди продължителността на всеки един развод. Като цяло, може да се обобщи, че развод по взаимно съгласие отнема 2-3 месеца, а  развод по исков ред – 6 месеца и повече.

Ако искате да образувате дело за развод или Вие сте ответник по вече образувано бракоразводно дело, ако искате да се разведете по взаимно съгласие или по исков ред, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Компетентен адвокат развод Казанлък!