Loading...

Адвокат срещу банкови кредити – дела срещу банки

Изтеглили сте потребителски, револвиращ или стоков кредит, който в последствие сте спрели да обслужвате, и в момента банката Ви съди за задължението? Първото нещо, което трябва да направите, е да ангажирате добър адвокат срещу банкови кредити, който да защити Вас и Вашите пари! За да запишете час за консултация, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Защита на длъжника при банкови дела

Ако сте изтеглили банков кредит, и поради една или друга причина сте спрели да плащате вноските, много вероятно е да бъде задействано бързо производство срещу Вас. Как се случва това? Банката подава заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 и след получаване на същото (което в повечето случаи не отнема повече от седмица), се снабдява с изпълнителен лист. Въз основа на изпълнителния лист и заповедта за изпълнение по чл. 417, се образува изпълнително дело. След по-малко от две седмици от началото на процедурата, Вашето трудово възнаграждение и банковите сметки са запорирани, а Вие не знаете какво се случва. Вие имате право да оспорите дълга си, което става чрез възражение. Но за подготовката на това възражение, Ви е нужно съдействието на адвокат срещу банкови кредити. Възражението се подава в двуседмичен срок от получаване на поканата за доброволно изпълнение. Именно поради краткия срок за подаване на възражение, веднага след получаване на документите от ЧСИ, потърсете адвокат с опит в изпълнителното производство.

Адвокат срещу банкови кредити

Ако считате, че Вашите права са нарушени, че Вашият дълг или лихвите към него са погасени по давност, ако се съмнявате в неравноправни клаузи в договора, ако банката начислява такси и разноски по кредита, които Вие не дължите, ако банката Ви отпуска кредита в една валута, а иска връщане на кредита – в друга, ако не сте запознати с всички приложения към договора за банков кредит, свържете се с адвокат срещу банкови кредити – адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.