Loading...

Дела срещу банки и фирми за бързи кредити

 

Ако срещу Вас е образувано дело за предсрочно изискуеми задължения по банков кредит или получите покана за доброволно изпълнение от ЧСИ, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410, а също и чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация. Адвокат Илиева има богат опит в дела срещу банки и фирми за бързи кредити.

Как да се защитите в дела срещу банки?

Нека опишем на кратко процеса. Нека си представим, че сте изтеглили банков кредит, който може да е потребителски, стоков, револвиращ и т.н. В началото сте погасявали Вашите вноски, но в един момент сте останали без работа или нещо друго непредвидено се е случило, и Вие сте спрели да обслужвате кредита. След като е настъпил определен период от време, през който не сте плащали вноските по кредита *този период е вписан в договора и варира между един и три месеца, кредита става предсрочно изискуем. След извършване на определени действия от банката, тя се снабдява с изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, и образува изпълнително дело срещу Вас. В този момент Вие се превръщате в длъжник по изпълнително дело, и получавате покана за доброволно изпълнение, с приложени копие от изпълнителния лист и копие от заповедта за незабавно изпълнение. Когато това се случи, незабавно се свържете с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Какви документи трябва да подготвите за консултацията?

Предварителната консултация с адвокат Славяна Илиева е нужна, за да може адвокат Илиева, като специалист в дела срещу банки, да се запознае с всички приложени към поканата за доброволно изпълнение документи. Ако пазите договора за сключен кредит, носете го и него. След обстойно изясняване на всички факти и обсъждане на варианти и възможности за защита, ще получите информация относно разходите, които ще възникнат за Вас при иницииране на исков процес и обжалване на Заповедта за незабавно изпълнение, както и каква е цената на адвокатския хонорар за наемането на добър адвокат за дела срещи банки и фирми за бързи кредити.

Адвокат срещу банкови кредити – дела срещу банки
Лоша кредитна история