Loading...

Дело за увеличаване на издръжка на дете

Ако Ви предстои да образувате дело за увеличаване на издръжка на дете, ето какво трябва да знаете. Първото и може би най-важно условие при определяне размера на издръжка за дете 2024 година, е че тя се определя спрямо нуждите на детето и финансовите възможности на родителя да я осигурява. Минималната издръжка на дете за 2024 година се равнява в размер на ¼ от размера на минималната работна заплата за страната за съответната година, която за 2024 година се очаква да бъде 933 лв. Следователно при дело за увеличаване на издръжка на дете, минималната издръжка може да бъде в размер на 233 лв.

В какви случаи може да се образува дело за увеличаване на издръжка на дете?

С нарастването на възрастта, нуждите на детето се променят. Тази промяна следва да се отрази и в размера на дължимата издръжка. Вторият основен факт, който следва да се вземе под внимание, е промяната в местоработата на родителите, както и увеличаването на трудовото им възнаграждение. Самостоятелно основание за образуване на дело за увеличаване на издръжка на дете е и промяната на размера на минималната работна заплата за страната.

Какви документи са необходими за дело за издръжка?

Първото, което трябва да направите, ако сте решили да образувате дело за увеличаване на издръжка на дете, е да се свържете с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и да запишете час за консултация.

В уговорения ден и час, носете със себе си лична карта, акт за раждане на детето, квитанции за посещавани от детето курсове или спорни клубове, медицински свидетелства, в случай че детето страда от хронични заболявания и др.

Ако са необходими допълнителни документи, това ще бъде обсъдено по време на консултацията с адвокат Илиева.

Възможно ли е увеличение на издръжка за минал период?

За съжаление, не е възможно това да се случа. Издръжката ще бъде увеличена от датата на подаване на исковата молба в съда. За периодът преди подаване на исковата молба, вече има влязло в сила съдебно решение.

За да запишете час за консултация, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Минимална издръжка за дете 2024 година
Присъждане на издръжка за минал период
Споразумение между родители относно лични контакти и издръжка
Please follow and like us:
Pin Share

Powered By WordPress | Lawyer Firm WordPress Theme

YouTube
LinkedIn
Share