Loading...

Добър адвокат Казанлък

Ако се нуждаете от добър адвокат Казанлък, обърнете се към адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Адвокат Илиева е завършила Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Право“, владее писмено и говоримо английски и български език, като извършва правни консултации и на двата езика.

Адвокат семейно право Казанлък

Адвокат Илиева специализира в сферата на семейното и наследственото право, което включва развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, развод с чужденец, развод без адрес на ответника, дела за попечителство, дела за лишаване от родителски права, дела за издръжка на дете, доброволна делба на наследствени имоти, съдебна делба, отказ от наследство и още много други.

Добър адвокат Казанлък – адвокат срещу ЧСИ

Адвокат Славяна Илиева има дългогодишен опит в изпълнителното производство. Като добър адвокат Казанлък срещу ЧСИ, оказва помощ на взискатели и длъжници по изпълнителни дела, образува и води изпълнителни дела, проучва и дава мнение по вече образувани изпълнителни дела, съдейства за спиране и прекратяване на изпълнителни дела, съдейства за покупка на имот от ЧСИ, като разяснява цялата процедура по покупка на имот на публична продан и съдейства при подготовка на необходимите документи за участие на търг. Към момента, на територията на община Казанлък има трима действащи ЧСИ: ЧСИ Атанаска Пътникова, ЧСИ Димитър Димитров и ЧСИ Румяна Манджурова. Ако имате образувано изпълнително дело при някой от тях и се нуждаете от съдействие, обърнете се към добър адвокат Казанлък Славяна Илиева на телефон 0895071410. Адвокат Илиева съдейства и за обжалване на незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител.

Като специалист с опит, адвокат Илиева подхожда индивидуално към всеки конкретен случай. Адвокат Славяна Илиева извършва правни консултации не само на място в кантората, но и по телефон, Viber, Skype и Messanger. Ако имате въпроси относно конкретен казус, не се колебайте да се свържете с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Адвокат развод Казанлък
Адвокат семейно право