Loading...

Заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина

Ако сте се разделили със съпруга си или с бившия си партньор, от който имате дете, се нуждаете от неговото съгласие, за да пътува детето Ви извън страната. Ако обаче не сте в добри отношения с бившия си, нямате връзка с него и не знаете негов постоянен или настоящ адрес, тогава трябва да задействате процедура за даване на заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина.

Какво представлява заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина?

Съгласно чл.127а ал.2 от СК , когато между родителите е налице разногласие относно пътуване на общото им дете в чужбина и не може да бъде постигнато съгласие между тях, се завежда дело за получаване на заместващо съгласие от съда. Това означава, че волята на съда, замества волята на единия от родителите-този, който е несъгласен с пътуването на детето в чужбина.

За да се подаде искова молба за даване на заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина, не е необходимо да има изключително важна причина детето да напусне страната. Може да ходи на екскурзия от училище, да пътува на семейна почивка с майка си (баща си), да се нуждае от лечение, и т.н. Единствената важна предпоставка, за да бъде заведен такъв иск, е родителите да не могат да постигнат съгласие по въпроса. Ограничаването на правата на детето да пътува само или заедно с родителя извън страната, е нарушение на неговите основни права и свободи. Пътувайки, детето разширява и обогатява своя житейски опит и мироглед, а също така повишава езиковата си грамотност.

Какво е необходимо, за да напусне едно малолетно или непълнолетно дете страната?

За да напусне едно малолетно дете страната е необходимо да има паспорт (или лична карта, ако детето е непълнолетно), а също така – и декларация – съгласие от единия родител (ако пътува само с другия родител), или от двамата родители (ако пътува само или с трето лице). Декларацията – съгласие за пътуване на дете в чужбина трябва да бъде нотариално заверена. Ако декларацията не е нотариално заверена или изобщо детето не разполага с такава декларация, то не може да напусне страната. На границата детето трябва да представи тази нотариално заверена декларация в оригинал, а също и незаверено копие от същата, като граничните полицаи сравняват оригинала и копието и задържат копието, като връщат оригинала на притежателя му. Актът за раждане не е достатъчен като документ за пътуване на дете.

Писменото съгласие за пътуване на дете в чужбина може да бъде заверено от всеки български нотариус, а ако в населеното място няма нотариус – заверката може да бъде извършена от кмета или съдия по вписванията. Също така, нотариални заверка се извършва и от консулските служби към българските посолства.

Ако искате да инициирате процедура по даване на заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Бракоразводен адвокат
Развод по исков ред – въпроси и отговори
Увеличение на издръжка на дете