Loading...

Защита от домашно насилие

Какви са средствата за защита от домашно насилие? Какво трябва да направим, ако ние или наш близък е жертва на домашно насилие? Какво представлява домашното насилие? На тези важни въпроси ще отговори адвокат Славяна Илиева.

Средства за защита от домашно насилие

Ако сте жертва на домашно насилие, може да сезирате както прокуратурата, така и полицията, а също така може да инициирате производство по издаване на ограничителна заповед. Когато става въпрос за домашно насилие, няма значение дали сте български гражданин или не. Ако актът на домашно насилие се извършва на територията на Република България, се прилага българското законодателство и българските средства за защита от домашно насилие.

Какво представлява домашно насилие?

Според чл. 2 от Закона за защита от домашно насилие, домашното насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално и икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лицата, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята всеки акт на домашно насилие, извършено в негово присъствие. Лицата, които могат да търсят защита от домашно насилие, са изчерпателно изброени в чл. 3 от ЗЗДН.

Как да идентифицираме домашно насилие?

Ако сте били удряни, наранявани физически или заплашвани с нараняване от партньора Ви, когато той е бил афектиран, несъмнено тук говорим за жертва на домашно насилие.

Ако партньорът Ви чупи или хвърля предмети, когато е ядосан, това също е проява на насилие към вас.

Ако често ви обиждат или ви крещят, вие сте жертва на словесно насилие.

Ако се страхувате да се приберете вкъщи, защото може да бъдете наранени, Вие сте жертва на домашно насилие.

Ако внимавате какви думи използвате в разговорите с партньора си, с цел да не го разгневите, и се стараете по всякакъв начин чрез действия или думи да „бъдете послушна“, да – Вие сте жертва на домашно насилие.

Ако партньора Ви се отнася към Вас, като с предмет и „безгласна буква“, ако той взима еднолично решенията във връзката Ви без да се интересува от Вашето мнение и отношение, можем да говорим за насилие.

Ако партньора Ви налага сексуални отношения против Вашето желание и Ви заплашва, да – това е домашно насилие.

Това са само част от примерите на домашно насилие, като посочения списък не е изчерпателен, а дава само насоки на какъв вид поведение трябва да обърнете внимание.

Първи действия за защита от домашно насилие

Ако се чувствате застрашени от предстоящ изблик на домашно насилие, незабавно позвънете на полицията. Ако не можете да говорите по телефона в този момент, изпратете съобщение на Ваш близък да се обади на полицията веднага. Предупредете съседи, ако чуят викове или скандали от Вашия апартамент, да се обадят на полицията. В този момент живота Ви може да бъде в опасност.

Не прикривайте насилника. Споделете какво се случва в дома Ви с близките си хора. Нека те са наясно със ситуацията.

В случай на опасност, обмислете къде бихте могли да отидете веднага. Би било полезно да имате подготвени дрехи, документи и лични вещи от първа необходимост в един сак или куфар, който да вземете веднага и да избягате от насилника.

Ако спора е неизбежен, внимавайте да бъдете в стая, от която може да излезете по най-бързия начин.

Не превръщайте домашното насилие в тема-табу! Говорете за него! Не сте сама!

Ако смятате, че сте жертва на домашно насилие, свържете се с адвокат Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.