Loading...

Налагане на забрана на родител за пътуване на дете в чужбина

Както знаете, за да излезе едно дете под 18 години извън границите на страната, е нужно да има разрешение и от двамата родители. Необходимо е попълване на декларация – съгласие за пътуване на дете извън страната. Какво се случва, ако единият от родителите не е съгласен детето му да пътува в чужбина? Какво представлява налагане на забрана на родител за пътуване на дете в чужбина?

Напускане пределите на страната на малолетно или непълнолетно дете

За да излезе едно малолетно дете от страната, то трябва да има паспорт, а непълнолетно дете – паспорт или лична карта. Ако детето пътува само, то трябва да има писмено съгласие и от двамата родители. Ако е придружено само от единия родител, задължително на границата трябва да бъде представена декларация – съгласие за пътуване на детето извън страната от другия родител. Ако детето е придружено от друг възрастен при пътуването, не – от своите родители, то трябва да представи декларации – съгласие за пътуване и от двамата родители. Съгласно чл. 76, т. 9 от Закона за българските лични документи може да не се разреши напускане на страната на малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници или попечители.

Пред граничните власти се представя оригинала от декларацията и незаверено копие от същата, като последното остава при граничните власти. Писменото съгласие за пътуване на дете в чужбина може да бъде заверено от всеки български нотариус.

В случай, че единият родител е починал, за да може детето да напусне страната, се представя смъртния акт.

Налагане на забрана на родител за пътуване на дете в чужбина

Когато липсва съгласие между родителите относно пътуването на дете зад граница, несъгласният с пътуването родител вероятно се интересува от темата налагане на забрана на родител за пътуване на дете в чужбина. Това се извършва чрез нотариално заверена декларация – несъгласие, която се подава до органите на „Гранична полиция“. В тази декларация се вписва, че родителят не е съгласен детето му да напуска страната, придружено само от единия родител. В практиката тази декларация се използва от родители, които са чужди граждани и децата имат двойно гражданство, с цел защита на родителя от извеждане на страната от другия родител, без негово съгласие.

Декларацията – несъгласие се заверява от български нотариус, чуждестранен нотариус с превод и легализация или от консула на България в съответната страна. След като е заверил такава декларация, родителят трябва да я депозира пред ГД „Гранична полиция“, като е препоръчително да получи входящ номер.

Възможно е също така да оттеглите вече представено съгласие за пътуване на дете в чужбина, като оттеглянето става отново с нотариална заверка на подписа.

Ако се интересувате от процедурата налагане на забрана на родител за пътуване на дете в чужбина, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Развод от чужбина – възможен ли е?
Споразумение между родители относно лични контакти и издръжка
Неплащане на издръжка – какво може да направите?