Loading...

Наследяване на родители с отнети родителски права

Можем ли да наследим родители с отнети родителски права? Много интересна тема, която заслужава нашето внимание! Първо трябва да изясним следният факт – когато родителят е с отнети родителски права, това не го освобождава от задължението му да изплаща издръжка на своето дете. Без значение дали родителите са разведени или са живели на семейни начела, без значение дали са им били отнети родителските права, след смъртта им техните деца ги наследяват. Ако децата са осиновени чрез пълно или непълно осиновяване, те също наследяват родителите си. Разбира се, има разлика при наследяването в зависимост от вида на осиновяването. Ако детето е осиновено чрез пълно осиновяване, то наследява своя осиновител, както и неговите възходящи, а ако е – чрез непълно осиновяване, то наследява само своя осиновител.

Изключения от правилото за наследяване

При определени хипотези, детето не може да наследи своите родители без значение дали са били с отнети родителски права или не, като наследяването не е възможно нито по закон, нито по завещание.

Наследникът е недостоен да наследява, когато са налице следните условия:

  • Лице, което е убило или се е опитало да убие своя наследодател, неговия съпруг или дете;
  • Лице, което е набедило наследодателя в престъпление;
  • Лице, което е въздействало върху наследодателя с измама или насилие да направи, измени или отмени завещание;
  • Лице, което е изготвило фалшиво завещание

Запазена част от наследството

Как се разпределя какъв дял от наследството ще получите след смъртта на своя наследодател? При наследяването, всеки един от наследниците има запазена част от наследството. Ако наследодателят няма съпруг, тогава запазена част от наследството за неговите низходящи (децата) е половината от имуществото – при едно дете. Ако низходящите (децата) са 2 или повече, тогава тяхната запазена част се равнява на 2/3 от имуществото на наследодателя.

Ако наследодателят има съпруг, то тогава той наследява наравно с децата. При едно дете и преживял съпруг като наследници на наследодателя разполагаемата част от наследството е 1/3, а 2/3 е запазена част. При две деца и преживял съпруг има 1/4 разполагаема и 3/4 запазена част от наследството. При три и повече деца и преживял съпруг – 1/6 разполагаема и 5/6 запазена част от имуществото на наследодателя

Родители с отнети родителски права

При какви условия може на един родител да му бъдат отнети родителските права? Предпоставките са изчерпателно изброени в чл. 132, ал. 1 от Семейния кодекс. Родителят може да бъде лишен от родителски права в особено тежки случаи по чл. 131 от СК, когато поведението му представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето , а също така и когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка. Необходимо е поне една от двете предпоставки да се докаже по делото, за да се стигне до лишаване от родителски права.

Ако искате да задействате процедура по лишаване от родителски права или се интересувате от наследяване на родители с отнети родителски права, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Какво да направя, ако съм наследник на длъжник по изпълнително дело?
Особености при наследяване на движими вещи в България от чужди граждани
Лишаване от родителски права