Loading...

Неплащане на издръжка – какви са последствията?

Ако родител, осъден с влязло в сила съдебно решение да изплаща издръжка на своите низходящи чрез тяхната майка и законен представител, не изпълни това свое задължение за две или повече месечни вноски, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация. Тази последица от неплащане на издръжка е уредена в чл. 183 ал. 1 от Наказателния кодекс.

Какво трябва да се направи при неплащане на издръжка?

В случай на неплащане на издръжка, свържете се с опитен адвокат в сферата на семейното право. За да запишете час за консултация, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Лицето, което не изпълнява своето задължение да плаща издръжка, подлежи на наказателна отговорност. Процедурата се инициира от другия родител, който подава жалба в прокуратурата. В повечето случаи, ако това е първата подадена жалба в прокуратурата, лицето ще бъде осъдено само на пробация. Също така, ако родителят плати дължимата издръжка преди да бъде постановена присъдата, той може да избегне посоченото наказание. Но ако става въпрос за системно неплащане на издръжка, повторна жалба до прокуратурата, тогава присъдата ще бъде постановена от съдебния състав.

Образуване на изпълнително дело за издръжка

Какви други действия може да предприемете при неплащане на издръжка? Въз основа на влязлото в сила съдебно решение, може да се подаде искане за издаване на изпълнителен лист. След това трябва да образувате изпълнително дело за издръжка при ДСИ или ЧСИ. Разбира се, ако не сте наясно с процедурата образуване на изпълнително дело за издръжка, обърнете се към адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

А ако току що сте се разделили с партньора си и все още не сте образували дело за издръжка на дете, сега е момента да го направите. За консултацията с адвокат Славяна Илиева подгответе акт за раждане на детето, документи, удостоверяващи разходите, които Вие правите за детето – бележки от частни уроци, уроци по плуване, договор за езикова школа, бележки за плащане на ежемесечни такси за детска градина или ясла и т.н.

За да запишете час за консултация, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Дело за увеличаване на издръжка на дете
Минимална издръжка за дете 2024 година
Присъждане на издръжка за минал период
Please follow and like us:
Pin Share

Powered By WordPress | Lawyer Firm WordPress Theme

YouTube
LinkedIn
Share