Loading...

Опитен бракоразводен адвокат

Ако търсите опитен бракоразводен адвокат, на когото да поверите Вашия развод по взаимно съгласие или по исков ред, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Консултацията може да бъде извършена както на място в офиса, така и по телефона.

Какви документи трябва да носите с Вас?

За да бъде консултацията максимално полезна, носете с Вас следните документи: лична карта, удостоверение за сключен граждански брак, актове за раждане на децата, ако имате такива, документи за движимо и недвижимо имущество, придобито по време на брака, попадащо в режим на съпружеска имуществена общност. Разбира се, може да не носите и нищо от посочените документи, ако желаете само да се информирате как протича процедурата по развод, колко време отнема развод по взаимно съгласие или по исков ред, каква е разликата между двете процедури, може ли да инициирате развод, ако съпругът Ви е в чужбина, може ли да подадете молба за развод, без да знаете адреса на ответника и т.н. Като опитен бракоразводен адвокат, адвокат Илиева ще даде изчерпателен отговор на всички въпроси, които Ви интересуват в сферата на семейното право.

Бракоразводен адвокат – незаменим посредник за решаване на семейни конфликти

Ако се чудите дали може да се разведете, без да използвате услугите на бракоразводен адвокат, отговорът е категорично не. Добрият адвокат в областта на семейното право ще Ви помогне да преминете през процедурата по развод по най-бързия и безболезнен начин, като ще Ви предпази от много бъдещи проблеми. Чрез добре подготвеното детайлно споразумение за развод по взаимно съгласие, не само ще предотвратите възможната поява на бъдещи конфликти, но също така и ще поделите движимото и недвижимото си имущество. В споразумението за развод се постига единодушие относно важни въпроси относно бъдещето на детето – неговата издръжка, местоживеене, режим на лични отношения с родителите, родителски права и др.

Запази час за консултация

За развод по исков ред или развод по взаимно съгласие, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. 

Иск за определяне на режим за лични отношения с дете
Присъждане на издръжка за минал период
Развод от чужбина – възможен ли е?