Loading...

Прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане

Как се извършва процедурата прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане? Какви задължения произтичат и могат да бъдат включени в този договор? Под каква форма се сключва договора и какви са необходимите документи за изповядване на сделката? На тези важни въпроси, ще откриете отговора в тази статия.

Специфики на прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане

Чрез договора, с който се прехвърля имот срещу издръжка и гледане, едно лице, наречено прехвърлител, прехвърля на друго лице, наречено приобретател, свое недвижимо имущество, срещу което другото лице се задължава да издържа прехвърлителя за определен период от време, или до смъртта му. Договорът може да бъде сключен и в полза на трето лице, т.е. дължимите грижи и издръжка да са в полза на трето лице, а не – в полза на прехвърлителя на недвижимия имот. Прехвърлителят или третото лице може да иска изпълнението на договора и от наследниците на приобретателя, тъй като придобитите права на приобретателя са минали в наследство.

Ако договора не бъде изпълнен изцяло или частично от приобретателя, прехвърлителят има право да го развали, което се случва по съдебен ред. Какво означава това? Ако лицето, което е придобило недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, не полага дължимите грижи, или ги полага, но не в достатъчен обем или качество, тогава лицето, което е прехвърлило свой недвижим имот, има пълното право, гарантирано от закона, да развали този договор, и да получи обратно даденото недвижимо имущество.

Важна особеност при прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане, е че е без значение дали прехвърлителя на имота, или третото лице, в чиято ползва е сключен договора, могат да се издръжат сами. Приобретателят се задължава да издържа прехвърлителя или третото лице и да полага необходимите грижи, дори и когато лицето може само да се обслужва.

За действителността на договора за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане е без значение продължителността или периода, през който са полагани необходимите грижи и издръжка. За да се запазят правните последици от сключения договор е важна добросъвестността на приобретателя, т.е. към момента на сключване на договора, той да не е знаел за предстоящата скорошна смърт на прехвърлителя.

Договорът за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен, или със смъртта на прехвърлителя или на третото лице, в чиято полза е сключен.

Прехвърляне на имот срещу гледане цена

При сключването на договор за прехвърляне на имот срещу гледане, трябва да предвидите два основни разхода – адвокатското възнаграждение за изготвяне на този договор, и нотариалните такси. За да бъде договорът действителен, той трябва да бъде сключен в нотариална форма.

Какви документи са необходими за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане?

Ако обмисляте да прехвърлите свое недвижимо имущество срещу задължение за издръжка и гледане, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта, и запишете час за консултация. Адвокат Славяна Илиева ще Ви разясни спецификите на този тип договор, ще Ви даде изчерпателен списък с документи, които трябва да подготвите за сключване на договора, и ще подготви проект за нотариален акт.

Дарение на недвижим имот
Покупка на имот на публична продан