Loading...

Покупка на имот на публична продан

Когато става въпрос за покупка на имот на публична продан, повечето хора изпитват страх да не изгубят пари. Какво се случва с парите им, в случай, че не спечелят търга? Губят ли ги или не?

Покупка на имот на публична продан – Крие ли рискове?

В практиката ми на адвокат с опит в изпълнителното производство и в съдействие за участие в публични търгове, мога да Ви уверя, че процедурата по покупка на имот на публична продан е безопасна. Ако сте харесали имот от ЧСИ може смело да действате, а ако изпитвате някакви колебания – свържете се с мен, за да разгледаме всички документи за имота, наложени възбрани и ипотеки, както и за да подготвим необходимите документи за участие в търга.

Преди да започне търга няма как да разберете колко наддавачи ще участват за конкретния недвижим имот. Подадените наддавателните предложения се предават на ЧСИ от съда броени минути преди да започне търга. Така че, ако искате да знаете веднага колко наддавачи има за имота, трябва да присъствате на самия търг. По този начин ще имате възможност да участвате и в явно наддаване за имота.

Как се провежда търг с явно наддаване?

Нека си представим следната ситуация – Вие се намирате в сградата на съда и започва търга. ЧСИ отваря всички запечатани пликове с наддавателни предложения. Началната тръжна цена е 50000 лв. Наддавач 1 е предложил 50001 лв. Наддавач 2 е предложил 50500 лв. Наддавач 3 е предложил 51000 лв.

В този момент пристъпваме към търг с явно наддаване. При покупка на имот на публична продан стъпката за наддаване е точно определена и тя е равна на един задатък. Задатъкът е равен на 10 % от обявената начална тръжна цена, която в случая е 50000 лв. Т.е. в нашата хипотетична ситуация задатъкът е равен на 5000 лв.

Най-високото наддавателно предложение, дадено от наддавач 3, е 51000 лв. Ако искате да наддавате за този недвижим имот, сумата ще бъде 51000 лв + един задатък (5000 лв) = 56000 лв. Ако и друг, освен Вас, иска да наддаде за този имот, стъпката отново е един задатък (5000 лв), т.е. следващата сума в търга ще е 61000 лв. Търгът продължава докато има желаещи да наддават, като стъпката за наддаване винаги е един задатък.

Връщане на задатък от ЧСИ

Ако сте се отказали да наддавате за имота или сте се отказали в един момент на наддаването и друг е спечелил търга, следва да посетите кантората на ЧСИ и да подадете молба за връщане на задатък от ЧСИ. Ако имате нужда от съдействие относно покупка на имот на публична продан или за подаване на молба за връщане на депозита за участие в такава, свържете с мен – адвокат Илиева Разград на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.