Loading...

Развод цена – колко струва да се разведеш в  България?

Много често първият въпрос, който ми задават мои клиенти, е развод цена? Отговорът явно е от първостепенна важност да вземат решение дали да се разведат, или да продължат да живеят женени, макар и нещастни. В тази статия ще Ви дам ориентировъчна информация колко струва да се разведеш в България. Следва да уточня, че размера на адвокатския хонорар варира в зависимост от конкретния казус и неговите специфики.

Колко струва процедурата по развод?

Когато Ви предстои развод по взаимно съгласие или по исков ред, трябва да предвидите два типа разходи. Първият е държавната такса за подаване на документите за развод в съда. При развод по взаимно съгласие, държавната такса е 25 лв. При развод по исков ред, държавната такса е 50 лв. С постановяване на решението за развод, съдът определя окончателна държавна такса, като нейният размер зависи от това дали по време на производството е присъдена издръжка за деца, дали има делба на движимо или недвижимо имущество и т.н.

Вторият тип разходи, които определят развод цена, е адвокатския хонорар. В Наредба №1 от 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, е определен минималният размер на адвокатски хонорар, който всеки адвокат е длъжен да спазва. Т.е. никой адвокат няма право да Ви определи дължим адвокатски хонорар за развод по-нисък от определения в наредбата. При развод по взаимно съгласие, минималният адвокатски хонорар е 800 лв. При развод по исков ред, минималният адвокатски хонорар е 1200 лв. Когато правната помощ е предоставена на чужд език, така определеното възнаграждение се увеличава с ½. Ако документите за развод са изготвени на различни езици, клиентът заплаща отделно възнаграждение за всеки един от езиците, на който са изготвени.

Развод цена –  каква е цената на развод според новите тарифи?

В горния абзац обяснихме каква е цената за развод според новите тарифи, съгласно промяната в Наредба №1 от 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, която се случи през 2022 година.

Важно е да отбележим, че в зависимост от сложността на казуса, адвокатът, към когото сте се ориентирали, е свободен да определи и значително по-висок адвокатски хонорар. Всеки адвокат сам определя каква цена за адвокатски хонорар да определи за конкретния развод.

Ако желаете адвокат Славяна Илиева да поеме Вашето дело за развод, запишете си час за консултация на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Развод от чужбина – възможен ли е?
Възможно ли е да съм разведен, без да знам?
Развод по исков ред – въпроси и отговори